VII. konferencija socijalnih radnika - u Opatiji

VII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA
Opatija 12.- 14. X. 2016.

SIGURNA OBITELJ – STABILNO DRUŠTVO
Obitelj u fokusu socijalnog rada

Poštovane kolegice i kolege, suradnici i prijatelji,

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radu VII. konferencije socijalnih radnika koja će biti održana u Opatiji od 12. do 14. listopada 2016. godine. Ove godine konferencija je posvećena tematskom području obitelji.
Suvremeno društvo u kojem se odvija život puno je nestalnosti i brzih promjena, što dovodi do širokog raspona potreba i odnosa unutar različitih obitelji (dvoroditeljskih, jednoroditeljskih, posvojiteljskih, udomiteljskih i drugih). Socijalni rad s obitelji najvećim dijelom se bavi obiteljima u riziku. Stresne i krizne situacije često su povezane s narušavanjem socio-ekonomskih uvjeta u obitelji, kao što su nezaposlenost, siromaštvo, deložacija, ekonomska migracija i slično. Također i drugi životni događaji kao što su bolest, invaliditet, rođenje djeteta s teškoćama u razvoju, nasilje, razvod i dr., mogu utjecati na potrebu obitelji za profesionalnom pomoći i podrškom. Uloga socijalnog rada je pružiti pomoć i podršku članovima obitelji kako bi oni kompetentnije funkcionirali i zadovoljili svoje potrebe u obiteljskom okruženju. Intervencije socijalnog radnika ponekad se odvijaju u akutnim situacijama kada je obitelj djelomično spremna primiti informacije i intervencije od strane stručnjaka te kada je domet mogućnosti dolaženja do uvida i rada na promjenama često ograničen. Različite intervencije mogu pokrenuti neke promjene na razini pojedinog člana obitelji, ali i obitelji kao sustava, pri čemu socijalni radnici imaju različite uloge poput inicijatora razgovora o promjeni, moderatora procesa, savjetovatelja, voditelja, menadžera, tzv. evaluatora procesa i mnoge druge. Stoga je djelovanje socijalnog radnika u području obitelji izazovno te treba biti temeljno na znanju, vještinama te primjerima dobre prakse uz poštivanje etičkih načela. Stalne promjene zakonskih regulativa u području socijalne skrbi kao i u području obiteljskog prava također utječu na kvalitetu i kontinuitet stručnog rada s obitelji.
Upravo zbog važnosti obitelji u našem društvu te osjetljivosti rada u tom području praksa socijalnih radnika je pod pritiskom raznih društvenih struktura te pod lupom medija. Potaknuti događajima u javnom prostoru gdje se problematizira uloga obitelji u društvu, pružanje pomoći i podrške obiteljima te promjenama u obiteljskom zakonodavstvu, Hrvatska udruga socijalnih radnika odlučila je konferenciju posvetiti temi socijalnog rada s obitelji.
Konferencija pod nazivom Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada, tematizirati će razna područja, kao što su: izazovi s kojima se socijalni radnici susreću u radu s obitelji; planiranje rada i/ili intervencija; rad s obitelji u postojećim zakonodavnim okvirima i promjenama; primjena instrumenata socijalnog rada u radu s obitelji; etički izazovi profesije u području rada s obitelji i dr. Vjerujemo da će VII. konferencija socijalnih radnika biti prilika za razmjenu primjera dobre prakse, dobivanje uvida u nove znanstvene spoznaje i rezultate istraživanja iz ovog tematskog područja te za otvoreno problematiziranje brojnih pitanja i pronalaženja odgovora koji će doprinijeti daljnjem razvoju kako područja socijalnog rada s obitelji tako i profesije socijalnog rada.

KONFERENCIJA JE NAMIJENJENA
Stručnjacima iz zemlje i inozemstva koji djeluju u području socijalnog rada:
socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima, pravnicima i drugim stručnjacima zaposlenim u sustavima socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i ostalim tijelima državne uprave i lokalne (regionalne) samouprave,
stručnjacima iz civilnog društva i vjerskih organizacija,
studentima (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) društveno humanističkog usmjerenja,
svima ostalima zainteresiranima za temu rada s obitelji.

TEMATSKA PODRUČJA
1. Primjeri dobre prakse socijalnog rada s obitelji u sustavu socijalne skrbi i drugim sustavima (pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju, civilnom sektoru, vjerskim organizacijama i dr.)
2. Mjere socijalne politike u kontekstu potreba obitelji: mogućnosti i ograničenja
3. Iskustva i izazovi socijalnog rada s promjenama u obiteljskoj strukturi
4. Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom
5. Izazovi rada s obiteljima u očuvanju i unaprjeđenju mentalnog i tjelesnog zdravlja
6. Obitelj u kontekstu ekonomske migracije
7. Specifičnosti rada s obiteljima koje žive u uvjetima siromaštva
8. Obitelj i osobe starije životne dobi
9. Obitelj, djeca i mladi u fokusu socijalnog rada
10. Etički aspekti rada s obitelji

NAČIN SUDJELOVANJA
Aktivno sudjelovanje na konferenciji moguće je kroz:
a) izlaganje (20 minuta),
b) radionicu (90 minuta),
c) poster prezentaciju.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA
Prijava sažetka treba sadržavati:
ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora
naznaku tematskog područja
naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica ili poster prezentacija)
naslov rada
tri do pet ključnih riječi
za izlaganje ili poster prezentaciju potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim ciljem, najvažnije rezultate i zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti (do 250 riječi). Uz sažetak radionice potrebno je poslati i opis planiranog programa aktivnosti/hodogram (do 150 riječi) te napisati predviđeni broj sudionika radionice.

Ukoliko se radi o radu u koautorstvu molimo Vas da podcrtate ime i prezime osobe koja će izlagati rad.

Maksimalna dimenzija postera je: 1,20x1,20 cm

Način slanja sažetaka je isključivo putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.
Službeni jezik konferencije je hrvatski.

VAŽNI DATUMI
Rok za zaprimanje sažetaka je 01. 07. 2016. godine. Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
Rok za odgovore Programskog odbora je 15. 07. 2016.
Rok za prijavu sudionika i rezervaciju smještaja je najkasnije do 01. listopada 2016.
OSOBA ZA KONTAKT
Lana Pigarev
Tajnica Hrvatske udruge socijalnih radnika
tel: 01 4550 757
mob: 098 229 167
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KOTIZACIJA
Svi se sudionici trebaju prijaviti i uplatiti kotizaciju. Stoga Vas molimo da se pridržavate rokova za prijave.
U cijenu kotizacije uključeni su: materijali konferencije, zbornik sažetaka, svečana večera, sokovi i kava u stankama.

Iznos kotizacije:
Uplate do 15.09.2016. Članovi HUSR-a Ostali Studenti preddiplomskih i diplomskih studija/
umirovljenici/
nezaposleni/vježbenici
Sa izlaganjem 800,00 kn 1 100,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 950,00 kn 1 200,00 kn

Uplate od 15.09.2016. Članovi HUSR-a Ostali Studenti prediplomskih i diplomskih studija/
umirovljenici/
nezaposleni/vježbenici
S izlaganjem 1 000,00 kn 1 200,00 kn Bez kotizacije
Bez izlaganja 1 100,00 kn 1300,00 kn

Jednodnevna kotizacija 600,00 kn

ORGANIZATOR
Hrvatska udruga socijalnih radnika

PROGRAMSKI ODBOR
Željka Barić, Vanja Branica, Gordana Daniel, Olja Družić Ljubotina, Tatjana Katkić Stanić, Nataša Koražija, Maja Laklija

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Antonija Bobić ,Snježana Bubenik, Meri Gatin, Dragica Bojka Gergorić, Iva Josipović Štefica Karačić, Ivana Leskovar ,Lana Pigarev, Rajka Papić,

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel „Kvarner“, Opatija, Ul. PavaTomašića 2

REZERVACIJA SMJEŠTAJA: ADRIANA TRAVEL d.o.o, I. Henckea, Rijeka
Tel. 051/ 272 088; fax: 051/271 164
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Prezime:.................................................
Ime:.......................................................
Ustanova:................................................
OIB Ustanove:...........................................
Adresa: ...................................................
Mjesto i poštanski broj:.................................
Država:...................................................
Telefon:...................................................
Fax:........................................................
e-mail:.....................................................

SUDJELUJEM AKTIVNO a) izlaganje b) radionica c) poster prezentacija
PASIVNO

POTPIS:_________________________ Datum:___________________

Popunjeni obrazac molimo poslati na adresu HUSR-a:
HUSR, Nova Cesta 1, 10 000 Zagreb
tel/fax:+385 1 4550 757
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IBAN: HR4323600001101561472
natrag na vrh ▲
Ned, 05. 07. 2020 03:07