Suvremena psihologija - objavljen je novi broj časopisa Vol. 19, br.2 2016.

Časopis Suvremena psihologija namijenjen je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i općoj psihološkoj tematici i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva. U najnovijem izdanju Vol. 19, br. 2. 2016 možete pročitati:

SADRŽAJ / CONTENTS:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI/ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Josipa Vučković, Koraljka Modić Stanke
Implicitni stavovi prema posvojenoj djeci – treba li budućim stručnjacima (dodatna) edukacija o temi posvojenja?
IMPLICIT ATTITUDES TOWARDS ADOPTED CHILDREN – DO FUTURE EXPERTS NEED (ADDITIONAL) ADOPTION EDUCATION?

Ivana Tucak Junaković, Marina Nekić, Neala Ambrosi-Randić
Roditeljsko zadovoljstvo, generativnost i uspješno starenje
PARENTAL SATISFACTION, GENERATIVITY AND SUCCESSFUL AGING

Jelena Ombla, Marina Vidaković
Kvaliteta bliskih odnosa kod vlasnika pasa i aspekti privrženosti kućnom ljubimcu
QUALITY OF CLOSE RELATIONS IN DOG OWNERS AND ASPECTS OF ATTACHMENT TO THE PET

Marina Nekić, Ivana Tucak Junaković, Neala Ambrosi-Randić
Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?
USING THE INTERNET IN OLDER AGE: IS IT IMPORTANT FOR SUCCESSFUL AGING?
PRETHODNO PRIOPĆENJE/PREVIEW ANNOUNCEMENT

Andrea Tokić, Diana Dragaš, Ljiljana Gregov
Stilovi vožnje i rizik od prometnih prekršaja i nezgoda
DRIVING STYLE AND RISK OF TRAFFIC VIOLATIONS AND ACCIDENTS

Maša Milas, Ana Šimunić
Odnos kreativnosti sa shizotipijom i psihoticizmom kod studenata umjetničkih i neumjetničkih usmjerenja
THE RELATIONSHIP OF CREATIVITY WITH SCHIZOTYPY AND PSYCHOTICISM IN STUDENTS OF ARTISTIC AND OTHER DOMAINS

PREGLEDNI RAD/REVIEW ARTICLE

Jelena Ombla, Zvjezdan Penezić, Marina Vidaković
Socioemocionalni kontekst privrženosti kućnim ljubimcima
SOCIOEMOTIONAL CONTEXT OF ATTACHMENT TO PETS

Časopis Suvremena psihologija dobivaju svi redoviti članovi Hrvatskog psihološkog društva.
natrag na vrh ▲
Ned, 12. 07. 2020 10:38