Suvremena psihologija - novi broj časopisa Vol. 22, br. 1, 2019.

Novi broj časopisa Suvremena psihologija Vol. 22, br. 1, 2019 donosi sljedeći sadržaj:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK

Anela Nikčević-Milković
Školsko postignuće i zadovoljstvo školom s obzirom na osobne značajke,
strategije učenja i korištenje digitalnih medija u učenju 5
SCHOOL ACHIEVEMENT AND SCHOOL SATISFACTION CONSIDERING
PERSONAL CHARACTERISTICS, LEARNING STRATEGIES
AND THE USE OF DIGITAL MEDIA IN LEARNING

Zoran Sušanj, Ana Jakopec, Antonija Radoš
Interactive effects of multi-foci justice climates on teams’
psychological empowerment 27
INTERAKCIJSKI UČINCI RAZLIČITIH IZVORA
KLIME PRAVEDNOSTI NA PSIHOLOŠKU OSNAŽENOST TIMA

Gabriela Galić, Krunoslav Matešić, Ljiljana Pačić-Turk
Povezanost akademske prokrastinacije, akademskog lokusa kontrole i
osobina ličnosti s akademskim uspjehom 39
RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION,
ACADEMIC LOCUS OF CONTROL, PERSONALITY TRAITS
AND ACADEMIC SUCCESS

Marko Antolčić, Pavle Valerjev
Utjecaj perspektive i rejtinga igrača na fleksibilno mišljenje u šahu 53
THE EFFECT OF REVERSE PERSPECTIVE AND PLAYER’S RATING
ON FLEXIBLE THINKING IN CHESS

Nikola Erceg, Andreja Bubić
Doprinos moralnih temelja, religioznosti i društvene ideologije u
objašnjenju orijentacija prema sreći 67
CONTRIBUTIONS OF MORAL FOUNDATIONS, RELIGIOUSNESS
AND IDEOLOGY IN EXPLAINING ORIENTATIONS TO HAPPINESS

Dario Vučenović, Ljerka Hajncl
Utvrđivanje dimenzionalnosti i međusobnog odnosa varijabli klasične
inteligencije i emocionalne inteligencije kao sposobnosti i kao osobine
ličnosti u latentnom prostoru 87
DETERMINING LATENT DIMENSIONS AND RELATIONSHIP
BETWEEN INTELLIGENCE, ABILITY EMOTIONAL INTELLIGENCE
AND TRAIT EMOTIONAL INTELLIGENCE

Inja Erceg, Gordana Kuterovac Jagodić
Odrednice primjene strategija za promjenu tjelesnog izgleda u adolescenciji 103
PREDICTORS OF BODY CHANGE STRATEGIES IN ADOLESCENCE

PRILOZI IZ POVIJESTI PSIHOLOGIJE
Revija za filozofiju i psihologiju 131

PRIKAZI KNJIGA 137

natrag na vrh ▲
Uto, 11. 08. 2020 20:37