Suvremena psihologija - uskoro novi broj 1-2018

Suvremena psihologija u novom broju najavljuje sljedeće članke:

SADRŽAJ / CONTENTS

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Ivana Žebec Šilj, Mislav Stjepan Žebec
Osnivanje i djelatnost stanice za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931. do 1948. godine – Početak primijenjene psihologije u Hrvatskoj
THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE VOCATIONAL COUNSELLING CENTER 1931-1941 - THE BEGINNING OF APPLIED PSYCHOLOGY IN CROATIA

Klara Rapan, Pavle Valerjev
Odnos metakognitivnih procjena uspješnosti vlastitog dosjećanja i dosjećanja drugih u zadatku pamćenja
RELATIONSHIP BETWEEN JUDGMENTS OF LEARNING FOR SELF AND OTHERS IN MEMORY TASK

Vesna Antičević
Posredujuća uloga seksualnog zadovoljstva između dimenzija privrženosti i zadovoljstva partnerskom vezom
THE MEDIATING ROLE OF SEXUAL SATISFACTION BETWEEN ATTACHMENT DIMENSIONS AND RELATIONSHIP SATISFACTION

PRETHODNO PRIOPĆENJE
PREVIEW ANNOUNCEMENT

Tatjana Komšo, Irena Burić, Marina Vidaković
Subjektivna dobrobit: Uloga emocionalne kompetentnosti i dimenzija privrženosti
SUBJECTIVE WELL-BEING: THE ROLE OF EMOTIONAL COMPETENCE AND ATTACHMENT

MEĐUNARODNO POVJERENSTVO ZA TESTOVE
Očitovanje Međunarodnog povjerenstva za testove 77
Smjernice o sigurnosti testova, ispita i drugih oblika procjene 87
natrag na vrh ▲
Sri, 17. 07. 2019 02:23