Psiholozi i podrška djeci i roditeljima u svijetu koji se mijenja brže od nas - pozvano predavanje dr Brune Profaca na 28GKHP

Dr Bruna Profaca, na 28.godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa održat će predavanje pod naslovom - Psiholozi i podrška djeci i roditeljima u svijetu koji se mijenja brže od nas.

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička je psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Studirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti izabrana je 2017. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Studijski centar socijalnog rada). Po završetku studija niz godina je radila kao predškolska psihologinja te kao suradnica i edukatorica u projektima nevladinog sektora. Od 2002. godine zaposlena je u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanovi koja je primarno usmjerena na rad s traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima, gdje je punih 15 godina obnašala dužnost Voditeljice odjela dijagnostike i tretmana. Članica je multidisciplinarnog tima Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba koji je 2008. godine dobio nagradu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) za značajni doprinos u zaštiti djece.

U kliničkom i istraživačkom radu u središtu interesa su joj područje stresa, traume, krize i gubitaka u dječjoj i adolescentnoj dobi, roditeljstvo i roditeljski stres, psihodijagnostički, tretmanski i savjetodavni rad s djecom i roditeljima i dr. Sudjeluje u nastavi i mentorskom radu na diplomskim i poslijediplomskim studijima na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Poslijediplomski specijalistički i doktorski studij Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Diplomski studij Rani i predškolski odgoj Učiteljskog fakulteta u Zagrebu), a gost predavač je na Sveučilištu u Ljubljani (Slovenija) i Zenici (BiH). Kontinuirano sudjeluje u edukacijama stručnjaka koji rade s djecom i obiteljima u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, pravosuđa i u civilnom sektoru u Hrvatskoj i u inozemstvu. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama te izlagala na više od 40 stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Godine 2003. dobila je nagradu Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji.
natrag na vrh ▲
Pon, 15. 08. 2022 09:40