Psihologijske teme - u Rijeci predstavljena 3 izdanja znanstvenog časopisa

U petak, 31. ožujka 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci promovirana su posljednja tri izdanja znanstvenoga časopisa Psihologijske teme, kojega izdaje Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o dva opća broja te tematskom broju na engleskom jeziku pod naslovom Health Psychology: Current Research and Trends (Zdravstvena psihologija: Suvremena istraživanja i trendovi) koji su objavljeni u 2016. godini. Tematski broj uredili su prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević i prof. dr. sc. Igor Kardum.
O časopisu su uvodno govorili prodekanica za nastavu i studente Filozofskoga fakulteta u Rijeci, doc. dr. sc. Irena Vodopija Krstanović i pročelnik Odsjeka za psihologiju, prof. dr. sc. Dražen Domijan. Glavna urednica časopisa, doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, predstavila je časopis s posebnim osvrtom na radove predstavljene u općim brojevima, dok je prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević, predstavila tematski broj. U sklopu promocije prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin s Hrvatskih studija iz Zagreba održala je predavanje pod nazivom Kako biste procijenili svoje zdravlje: Značaj samoprocjene zdravlja za duljinu života.
Prvi broj Psihologijskih tema za 2016. godinu predstavlja tematsko izdanje koje je posvećeno suvremenim istraživanjima i trendovima u području zdravstvene psihologije. U navedenom je broju objavljeno osam radova u kojima se opisuju i istražuju različite komponente biopsihosocijalnoga modela zdravlja i bolesti uključujući ulogu kognitivnih, afektivnih i ponašajnih reprezentacija zdravstvenih prijetnji, osobina ličnosti, zdravstvenih ponašanja, socijalne podrške, emocionalnih stanja i percepcije bolesti u objašnjenju različitih zdravstvenih ishoda (poput tjelesnih simptoma, kroničnih bolesti, krvnoga tlaka i ozbiljnosti simptoma). U tematskom broju uz hrvatske autore radove su objavili eminentni svjetski stručnjaci u području i to iz SAD-a, Velike Britanije, Švedske i Nizozemske.
Drugi predstavljeni broj uključuje devet istraživačkih i teorijskih radova. Autori radova su iz Hrvatske, Portugala, Bosne i Hercegovine, SAD-a i Cipra. Teme radova obuhvaćaju različita područja psihologije: vršnjačko nasilje i nasilje u obitelji, razvoj novih mjernih instrumenata, ovisnost, facijalnu ekspresiju, mentalno zdravlje i atribuciju odgovornosti.
Treći predstavljeni broj kroz osam radova također nudi raznolike teme. U ovom broju autori iz Hrvatske, Slovenije i Srbije istražuju stres i zadovoljstvo životom, indirektni govor, moralno prosuđivanje, ličnost i zdravlje, odanost organizaciji, dvojezično semantičko pamćenje, prirodne brojeve i donošenje odluka.
Psihologijske teme objavljuju se od 1992. g. kao Godišnjak Odsjeka za psihologiju. U međuvremenu se povećala učestalost izlaženja, pa od 2005. godine počinju izlaziti dva broja, a od 2011. tri broja godišnje. Dva broja uključuju članke iz različitih područja istraživanja u psihologiji, dok je treći posvećen posebnoj temi koja je aktualna u području psihologije. U časopisu se objavljuju originalna znanstvena istraživanja, pregledni članci te kratka izvješća, napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za časopis pišu ne samo članovi Odsjeka za psihologiju, već brojni psiholozi zaposleni na ostalim Sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu. U tematskom broju radove objavljuju i eminentni svjetski stručnjaci u području.
Uredništvo Psihologijskih tema čine djelatnici Odsjeka za psihologiju u Rijeci, ali i međunarodno priznati znanstvenici iz Japana, SAD-a, Slovenije, Srbije, Švedske i Nizozemske. Istraživanja objavljena u Psihologijskim temama citiraju se u brojnim priznatim međunarodnim znanstvenim bazama, a svi su radovi dostupni na internetu, na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak (http://hrcak.srce.hr/psihologijske-teme).
natrag na vrh ▲
Pon, 18. 06. 2018 03:54