Privatna psihološka praksa - preporuke za rad

Privatne psihološke prakse od 04. svibnja 2020. godine mogu nastaviti i s uobičajenim aktivnostima sukladno preporukama nadležnih službi te poštujući higijensko-epidemiološke naputke Nacionalnog kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

SPECIFIČNE PREPORUKE:
• Tražiti ispunjavanje Izjave s ciljem sprječavanja širenja zaraze COVID-19 (preuzmite izjavu ovdje)
• Obavezno mjerenje temperature, dezinficiranje ruku
• U radu s djecom koristiti pranje ruku, a ne dezificijens, a sredstva zaštite (vizir, maska) prema procjeni (potrebe djece, dojam kod prvog kontakta, procjena rizika itd.)
• Obaviti jednu složenu psihodijagnostičku obradu dnevno (ukoliko se radi o testu koji zahtjeva manipulaciju rukama (npr: Wechslerove skale) koristiti ga taj dan samo s jednim korisnikom usluge) i prilagoditi baterije PDI tako da tijekom dana koristimo pojedini PDI samo jednom osobom
• PDI (knjižice s pitanjima i sl.) koji su korišteni odložiti na posebno mjesto do drugog dana, predmete kojima se manipuliralo dodatno dezinficirati
• Koristiti mogućnosti pružanja usluga on-line , e-mailom, digitalne platforme)
• Naručivanje korisnika telefonom i / ili e-mailom, dati detaljne upute za dolazak korisnicima i preporučiti dolazak za samo jednu osobu u pratnji
• Nakon svakog korisnika provjetriti i dezinficirati prostor i sredstva za rad (npr: stol, stolice, pribor...)
• Korisnike naručiti u minimalnom vremenskom razmaku od 15 min (maksimalno smanjiti mogućnost susretanja korisnika prilikom dolaska / odlaska i / ili čekanja u čekaonici
• U radu s grupama preporuča se rad u manjim grupama (do 10 sudionika) s pridržavanjem pravila razmaka i fizičke distance (1,5 do 2 metra u zatvorenom prostoru)
natrag na vrh ▲
Čet, 21. 01. 2021 09:05