Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u Rijeci - natječaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Rijeka, Sveučilišna avenija 4

NATJEČAJ

za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
u akademskoj 2018./2019. godini
do ukupno 15 studenata

Studij se organizira u šest semestara u punom radnom vremenu ili u deset semestara u dijelu radnog vremena.
Preduvjet je za prijavu na natječaj:
 završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova ili
 sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija ili
 stečen akademski stupanj magistar znanosti/magistar specijalist.
Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa.
Ako nisu završili (do)diplomski ili poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije, pristupnici su obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).
Prošireni tekst natječaja, potrebne obavezne obrasce (za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz psihologije: http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/natjecaj-za-upis.html 
natrag na vrh ▲
Ned, 19. 05. 2019 14:23