Održana 28. skupština Hrvatske psihološke komore - izvješće o radu

U subotu 30. travnja 2016. godine, u prostorima Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 4, Zagreb, održana je 28. sjednica Skupštine Hrvatske psihološke komore.

Na sjednici je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu, te Izvješće o radu i Financijsko izvješće Komore za 2015. godinu.

Donesena je i Odluka o visini članarine za 2016. godinu koja ostaje na dosadašnjoj razini, što znači da je mjesečni iznos članarine 15,00 kn za neto iznos prihoda do 2.000,00 kn, 25,00 kn za prihode između 2.001,00 i 3.500,00 kn, 40,00 kn za prihode između 3.501,00 i 5.000,00 kn, 60,00 kn za prihode između 5.001,00 i 7.000,00 kn te 80,00 kn za prihode iznad 7.001,00 kn. Iznos mjesečne članarine za psihologe-privatnike je 70,00 kn, a za umirovljenike 15,00 kn. Članarine su, uz dokaz statusa, oslobođeni nezaposleni članovi, volonteri, psihologinje na bolovanju zbog komplikacije u trudnoći, te oni koji koriste rodiljni i produljeni neplaćeni dopust u skladu sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama , te dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

Nakon usvajanja Odluke o visini članarine za 2016. godinu, usvojeni su i Plan rada Komore godinu te Financijski plan za 2016. godinu.

Također, provedeni su i izbori za tijela Komore za razdoblje 2016. - 2020. te su izabrani slijedeći kandidati:

Upravni odbor
Gordana Kamenečki-Puclin, Dubravka Svilar Blažinić i Iva Žegura

Nadzorni odbor
Daniel Antunović, Igor Kovač, Margareta Mesić, Martina Ožanić-Jukić i Violeta Vidaček-Hainš

Etički odbor
Andreja Bogdan, Željka Čolović Rodik, Jasminka Despot Lučanin, Mirjana Pernar, Blanka Žic Grgat

Sud časti prvog stupnja
Andreja Brajša Žganec, Marina Grubić, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ida Šintić Verem i Amir Zulić

Sud časti drugog stupnja
Valerija Hauptfeld, Biserka Jakšić, Dalibor Mesić, Vesna Trut i Daria Vuger Kovačić
natrag na vrh ▲
Sub, 18. 09. 2021 07:28