Natječaj za zapošljavanje na Institutu Pilar

N A T J E Č A J za zapošljavanje u Institutu Pilar http://www.pilar.hr/ na suradničkom radnom mjestu asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija

Radni odnos zasniva se na teret Hrvatske zaklade za znanost http://www.hrzz.hr/, za rad na međunarodnom znanstvenom projektu u sklopu EU Horizon 2020 programa, br. 725349 – Dialogue About Radicalisation and Equality DARE http://www.dare-h2020.org/ (voditeljica hrvatskog tima i suvoditeljica dionice projekta prof. dr. Renata Franc).

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Tekst natječaja:
http://www.pilar.hr/2018/05/natjecaj-za-asistenta-projekt-dare-hrvatska-zaklada-za-znanost-od-18-5-2018/
natrag na vrh ▲
Pon, 24. 06. 2019 11:03