Naklada Slap - najava edukacija u prosincu 2018.

POPIS EDUKACIJA U PROSINCU 2018. GODINE U NAKLADI SLAP

1. Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) – napredna edukacija
Termin: 03.12.2018.
http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=466c868ee3034b11a25bec9909276fdf 

2. Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II)
Termin: 7.12.2018.
http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=06b1d8c308e946a1909d2c629c30918e 

3. RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji
Termin: 10.12.2018.
http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=7ce671357bd14934ae7c48b6f6847881 
4. Big Five upitnik (BFQ)
Termin: 11.12.2018.
http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=31a08fdd2a22483bbe7e5e55d4dd72e2  

5. Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje
Termin: 13.12.2018.
http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=eb8a5350f20e4d6fb31ca271a80a64e4 

6. Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama
Termin: 14.12.2018.
http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=a6354b9943054633bfb7ffd484df78e4 
natrag na vrh ▲
Ned, 19. 05. 2019 14:29