Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - novo savjetovanje

Poštovani/a,

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5638 

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Opis savjetovanja: Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s Nacrtom prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti. Cilj Konvencije je jest prvenstveno zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, pridonijeti suzbijanju svih oblika nasilja i diskriminacije, promoviranje rodne ravnopravnosti, razvoj sveobuhvatnih okvira, politika i mjera za zaštitu i pomoć žrtvama svih oblika nasilja nad ženama uključujući i obiteljsko, te pružanje podrške i pomoći organizacijama i institucijama u uspostavljanju učinkovite suradnje i usvajanja sveobuhvatnog pristupa u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Zakonom o potvrđivanju Konvencije nadograđuje se postojeće nacionalno zakonodavstvo kojim se štite prava žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji čime se stvaraju daljnje pravne pretpostavke za dosljednu i učinkovitiju primjenu domaćeg zakonodavstva i same Konvencije. Ujedno, ovim Zakonom omogućilo bi se jačanje postojećeg sustava zaštite ljudskih prava, odnosno prava žrtava nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te stvorili preduvjeti za učinkovitije postupanje središnjih državnih tijela i drugih subjekata koji pružaju pomoć žrtvama.
Savjetovanje je otvoreno do: 3.8.2017.
natrag na vrh ▲
Sri, 25. 04. 2018 12:30