Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolecenciji - besplatno preuzmite priručnik

Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji – IDP autorice Anite Vulić-Prtorić. IDP je polustrukturirani intervju napravljen za prikupljanje anamnestičkih podataka i procjenjivanje trenutačnih i prošlih epizoda psihopatologije u djece i adolescenata prema kriterijima DSM-5 klasifikacije.

IDP je dostupan za besplatno preuzimanje na poveznici:
https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/book/59 
natrag na vrh ▲
Sri, 08. 07. 2020 10:10