HURID - Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetnjstvu u 11. Tjednu psihologije

U 11. Tjednu psihologiju HURID  planira održati panel-raspravu na temu "Rano otkrivanje i rana razvojna procjena djece s razvojnim teškoćama i rizicima - što rade psiholozi u različitim sektorima?", na Tribini grada Zagreba (Kaptol 27), 20. veljače (utorak) od 14 do 16 sati.

Predstavnice različitih sektora će biti:
- prof. dr. sc. Gordana Keresteš (Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
- doc. dr. sc. Sanja Šimleša (Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
- Kamea Jaman, prof. psih. (Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi HPD-a, Dječji vrtić Trešnjevka)
- Ana Bogdanić, prof. psih. (KBC Zagreb - Klinika za pedijatriju)
- mr. Tatjana Puljiz, prof. (Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama - Goljak)
- Katarina Radman Petrušić, prof. psih. (Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj)
- očekujemo odgovor iz Centra za socijalnu skrb o sudjelovanju njihovog predstavnika

Organizatori i moderatori će biti prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić (predsjednica Upravnog odbora HURID-a) i Marina Šimanović (izvršna direktorica HURID-a), obje psihologinje.


Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu - HURID Masarykova 22 HR - 10000 Zagreb
natrag na vrh ▲
Ned, 19. 05. 2019 14:23