Hrvatska psihološka komora - natječaj i izbori za tijela Komore

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

Na temelju članka 6. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 48. sjednici od 29. veljače 2016. godine donio

O D L U K U
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA,
ETIČKOG ODBORA
I SUDA ČASTI DRUGOG STUPNJA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I.

Obzirom da se za izbor gore navedenih tijela u danom roku nije javio dovoljan broj kandidata Upravni odbor Hrvatske psihološke komore je na svojoj 48. sjednici od 29. veljače 2016. godine donio odluku kako slijedi.

Raspisuju se izbori za članove Nadzornog odbora, Etičkog odbora i Suda časti drugog stupnja Hrvatske psihološke komore (u nastavku teksta: Komora).

II.

U Nadzorni odbor bira se 5 članova.

U Etički odbor bira se 5 članova.

U Sud časti drugog stupnja bira se 5 članova.

III.

Početak izbora je 29. veljače 2016. godine od kojeg dana će se provoditi predizborne radnje.

IV.

Kandidati mogu podnijeti prijave u roku od 21 dan od dana raspisivanja izbora, tj. do 21. ožujka 2016. godine.

V.

Lista kandidata objavit će se na WEB stranici Komore u roku od 14 dana od dana isteka roka za prijave tj. do 04. travnja 2016. godine.

VI.

Skupština na kojoj se provode izbori mora se održati do 30. travnja 2016. godine.

VII.

Kandidirati se može svaki član Komore koji ima osnovnu dopusnicu i obavlja psihološku djelatnost.

Kandidirati se može samo za članstvo u jednom od tijela za koja se raspisuju izbori ovom Odlukom.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne može biti sudac Sudova časti.

Kandidata treba predložiti najmanje 10 članova Komore.

Prijedlog se ističe na propisanom obrascu na kojem se predlagači potpisuju, a kandidat također pismeno izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Svaki član može svojim potpisom podržati toliko kandidata koliko se bira kandidata u tijelo Komore.

Prijedlogu za kandidaturu kandidat prilaže životopis.

VIII.

Prijave za kandidaturu dostavljaju se na adresu: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA, ZAGREB, Iblerov trg 9, s naznakom:

„Kandidatura za člana Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore“.

„Kandidatura za člana Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore“.

„Kandidatura za člana Suda časti drugog stupnja Hrvatske psihološke komore“.

KLASA: 013-03/16-01/02
URBROJ: 251-375/01-02-16-2

U Zagrebu, 29. veljače 2016. godine

PREDSJEDNIK
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Hrvoje Gligora

Obrasce za prijavu možete preuzeti na:
http://www.psiholoska-komora.hr/612


natrag na vrh ▲
Sub, 18. 09. 2021 06:11