Edukacija darovitih, inovacije i kreativnost u psihologiji u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju - međunarodna konferencija u Banjoj Luci

Prva Međunarodna konferencija “ Darovitost, Edukacija darovitih, Inovacije i Kreativnost u Psihologiji u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju ”, bit će održana u Banjoj Luci, BiH, 25 i 26. listopada, 2018. godine u hotelu Bosna u organizaciji Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju (ICIE) Ulm, Njemačka, Udruženja „ Zajedno u Europu “, Banja Luka, BiH i Visoke škole strukovnih studija za odgojitelja, “Mihailo Pavlov“ iz Vršca, Srbija. Cilj Međunarodne konferencije je pružiti stručnjacima priliku za razmjenu najnovijih spoznaja u obrazovanju darovitih, trendova u znanosti, prezentaciji aktualnih istraživanja u svijetu i kod nas, kao i stručno predstavljanje primjera dobre prakse. Imajući u vidu brz razvoj znanosti i tehnologije, trendove u suvremenom društvu kao i očekivanja svih članova društva da se uključe u društvene procese i poticanje vlastitih razvojnih potencijala, postavlja se pitanje potencijala darovitih i neophodne podrške za razvoj darovitih i talentiranih. Također, jedan od ciljeva Međunarodne konferencije u Banjoj Luci, BiH je umrežavanje međunarodnih stručnjaka, praćenje suvremenih trendova i rješavanje izazova u širem području obrazovanja. Diskurs istraživača i stručnjaka iz Europe i regije, potaknut će razmijenu pogleda, nalaza istraživanja i iskustava u kategorijama:

• Darovitost u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju
• Obrazovanje darovitih
• Kreativnost i inovacije
• Obrazovna tehnologija
• Psihologija, uključujući sve grane (primjenjena, kognitivna, organizacijska, razvojna, eksperimentalna, klinička, pedagoška, međukulturalna, pozitivna, socijalna i komparativna )
• Nastavnici: kompetencije, inovativne metode nastave i razvoj
• Učenik: kompetencije, individualne razlike, intervencija i razvoj
• Razvoj programa: primjeri, modeli i komponente planiranja, implementacija i evaluacija
• Globalno obrazovanje za mir
• Organizacijska i socijalna pitanja obrazovanja
• Integrirane usluge obrazovanja: savjetovanje, roditeljstvo, mentorstvo, usluge zajednici
• Budući trendovi: globalizacija i rad, građansko obrazovanje, etička pitanja, izgradnja kreativne klime, perspestive i izazovi.

KARAKTER KONFERENCIJE: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
JEZIK KONFERENCIJE: JEZICI NARODA U BiH, ENGLESKI JEZIK.

SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
MJESTO održavanja konferencije
Hotel Bosna, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, K.P.Karađorđevića br.97
Potencijalni sudionik konferencije može prijaviti rad (autor, koautor).
Uz prijavljenu temu obavezno dostaviti sažetak (do 300 riječi) i ključne riječi na materinjem i engleskom jeziku. Sažetke  rada pisati u format B5 font Times New Roman, veličine slova 10pt, prored Single, standardne Windows margine.
Prijave dostaviti na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Osoba za kontakt: Ljiljana Krneta, +386 65 566 394
Selekciju pristiglih sažetaka izvršit će inozemni i domaći recenzenti, o čemu ćete biti obaviješteni do 1.10.2018.
Važni datumi:
• Dostavljanje sažetaka elektronskom poštom do 10.09.2018.
• Obaviještenje o prihvaćanju teme i sažetka 1.10.2018.
• Rad u cijelosti poslati do 01.05.2019.
• Program konferencije bit će poslan do 15.10.2018.
• Datum održavanja konferencije 25 i 26.2018.
• Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku br.1.

UPUTA za pisanje radova:
Prilikom pisanja radova molimo vas da se pridržavate sljedečih uputa:
• Pisati u formatu B5 font Times Now Roman, veličina slova 10pt, prored Single, standardne Windovs margine
• Opseg rada: izvorni znanstveni rad do 15 stranica (30000 znakova), pregledni rad do 6 stranica(10000 znakova) i stručni rad do 3 stranice(5000 znakova)
• Prilikom citiranja poštovati standarde
• Radove dostaviti na maternjem jeziku

PRIJAVA SUDJELOVANJA I HOTELSKI SMJEŠTAJ
Kotizacija za sudionike 1. Međunarodne konferencije „Darovitost, Edukacija darovitih, Inovacije , Kreativnost u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i Psihologiji“ u Banjoj Luci, BiH (25 i 26.10.2018), hotel Bosna iznosi 250 EUR-a. Za sudionike iz BiH kotizacija iznosi 120 EUR-a. Prijava sudjelovanja do 10.09.2018.
KOTIZACIJA uključuje:
• pristup predavanjima
• konferencijski materijal sa torbom
• pauze za kavu
• koktel dobrodošlice
• svečanu večeru

• HOTELSKI SMJEŠTAJ
• prijevoz
• informacije za račun
• uvjeti otkaza
• način plaćanja

Kontakt osoba: Travelagency, Banja Luka

Za Organijski odbor

Dr Ljiljana Krneta, predsjednik Organizacionog odbora
natrag na vrh ▲
Čet, 04. 03. 2021 17:22