Danas je 6. lipanj - Dan prava osoba s duševnim smetnjama

Šesti lipnja proglašen je Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj. Ovom odlukom Hrvatskog Sabora iz 2012. godine, Republika Hrvatska svrstala se među zemlje koje prednjače u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama. Prilika je to da se još jednom upozori na nepovoljan položaj duševnih bolesnika, a puno je razloga da se na tu najobespravljeniju kategoriju nanovo upozorava. Uvažavajući činjenicu da su osobe s duševnim smetnjama često isključene iz svijeta rada i da borave u najužem krugu obitelji, a dio njih određeno vrijeme provede u psihijatrijskim ustanovama i domovima socijalne skrbi, u kojima im je ponekad ograničena sloboda kretanja, govori nam o tome da ove osobe lakše mogu biti žrtve zloporaba te da su više izložene riziku od kršenja ljudskih prava.

Također treba spomenuti da je zbog relativno česte nemogućnosti ovih osoba da se same izbore za svoja prava, niz vladinih i nevladinih organizacija u svijetu donijelo više deklaracija, rezolucija i preporuka o postupanju s ovom kategorijom bolesnika. Jednako tako, potrebno je stalno podsjećati da osobe s duševnim smetnjama uživaju zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima. Tu se, između ostalog, misli na pravo na zaštitu i unaprjeđivanje zdravlja te jednake uvjete liječenja kakve imaju i svi ostali pacijenti neovisno o području medicinske skrbi te pravo na najmanje restriktivne mjere kada postoje opravdani razlozi za privremeno ili trajnije ograničavanje njihovih prava.

Skrb za osobe s duševnim smetnjama u Hrvatskoj ima 130-godišnju tradiciju. Davne 1880. godine, upravo dana 6. lipnja, naredbom Kraljevske zemaljske vlade usvojen je Statut Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu (današnja Klinika za psihijatriju Vrapče). Statut je bio prvi dokument u kojem se spominju prava osoba s duševnim smetnjama za vrijeme boravka u instituciji. U njemu se navode pojedina rješenja koja na suvremen i svevremenski način tretiraju prava oboljelih osoba. U tom Statutu je, naime, niz odredbi koje reguliraju prava hospitaliziranih bolesnika, a te odredbe su takvog karaktera da su svevremenske, odnosno i danas su aktualne.

25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa posvećena je ljudskim pravima te vas pozivamo da se uključite te doprinesete njihovom promicanju i zaštiti.
natrag na vrh ▲
Pon, 21. 01. 2019 05:21