28GKHP - prodzen je rok za dostavu sažetaka do 10. listopada 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

Produžen je rok za prijavu sažetaka do 10. listopada 2021. godine, što je i krajnji rok za prijavu aktivnosti.

Povratne informacije o prihvaćanju sažetaka prijavitelji će dobiti do 15. listopada 2021. godine.

Stoga, još jednom pozivamo sve zainteresirane sudionike da svojim aktivnostima doprinesu što bogatijem i raznovrsnijem programu Konferencije.
natrag na vrh ▲
Pon, 27. 09. 2021 18:48