27GKHP - predstavljamo pozvane predavače - dr. Svjetlana Kolić Vehovec

Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec rođena je u Rijeci, gdje je diplomirala psihologiju na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu. Magistrirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 1984. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je 2013. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Više desetljeća se bavi istraživanjima kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja, a posljednjih godina učinkom IKT-a na učenje. Objavila je tri knjige, više poglavlja u knjigama međunarodnih renomiranih izdavača i više od 40 znanstvenih radova. Sudjelovala je na više od 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je voditeljica sedam znanstvenih projekata. Na projektu Znastvena provjere učinaka pilot projekta e-škole koji se provodio u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju bila je ključni istraživač. Također, bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu Obzor 2020 eConfidence u okviru kojeg su se razvile i evaluirale dvije ozbiljne igre.. Bila je voditeljica i više stručnih projekata na Sveučilištu u Rijeci. Bila je glavna urednica časopisa Psihologijske teme, a sada je članica uredništva časopisa European Journal of Psychology of Education. Bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, dugogodišnja predstojnica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju, a obnašala je i dužnost Prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Naslov pozvanog predavanja: "Suvremena tehnologija u učenju i poučavanju"
natrag na vrh ▲
Sub, 16. 01. 2021 22:20