25GKHP - prijavite svoje sudjelovanje na Konferenciji!

Poštovane kolegice, poštovani kolege, sudionici 25.GKHP,

Molimo, prijavite vaše sudjelovanje na 25. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Zadru kako bismo na vrijeme pripremili potrebno za vašu registraciju, materijale, akreditacije te ostale potrebne radnje za vaše sudjelovanje na Konferenciji.
Prijavu sudjelovanja obavljate na Konferencijskoj mrežnoj stranici, na priloženoj poveznici:
http://www.otours.hr/hr/kongres/25.godisnja-konferencija-hrvatskih-psihologa/132

Zahvaljujemo na vašoj prijavi!
natrag na vrh ▲
Ned, 19. 05. 2019 14:23