15. međunarodni kongres auksologije ISGA-e - u Šibeniku

Institutu za antropologiju pripala je čast da bude domaćinom 15. međunarodnog kongresa auksologije Međunarodnog društva za istraživanje ljudskog rasta i kliničku auksologiju (International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology - ISGA).

Kongres predstavlja izvrsnu priliku za liječnike obiteljske medicine, pedijatre, neonatologe, dijabetologe i mnoge druge specijaliste, medicinske sestre, primalje, humane biologe, psihologe, kineziologe, antropologe i genetičare da se upoznaju sa sadašnjim ali i novim smjerovima istraživanjima u svim aspektima ranog rasta i razvoja.

ISGA od svog prvog kongresa u Rimu 1977., održava svoje kongrese svake tri godine u cijelom svijetu: Havana, Kuba (1979.), Bruxelles, Belgija (1982.), Montreal, Kanada (1985.), Exeter, UK (1988.), Madrid, Španjolska (1991.), Szombathely, Mađarska (1994.), Philadelphia, SAD (1997.), Torino, Italija (2000.), Firenca, Italija (2004.), Tokio, Japan (2007.), Meksiko, Meksiko (2011.), Maribor, Slovenija (2014.) i Buenos Aires, Argentina (2017).

Partneri u organizaciji kongresa su: Hrvatsko epidemiološko društvo, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Kongres je organiziran u 15 tematskih sesija.

Izdvojeni pozvani predavači su:
Struan Grant, University of Pennsylvania, SAD
Noel Cameron, Loughborough University, UK
Babette Zemel, University of Pennsylvania, SAD
Janine Felix, Erasmus MC, Nizozemska
Tim Cole, University College London, UK
Ellen Demerath, University of Minnesota, SAD
Linda Adair, University of North Carolina, SAD
Horacio Lejarraga, University of Buenos Aires, Argentina
Will Johnson, Loughborough University, UK
Janina Tutkuviene, Vilnius University, Litva
Lawrence M. Schell, University at Albany, SAD
Gernot Desoye, Medical University of Graz, Austrija
Sławomir Kozieł, Polish Academy of Sciences, Poljska
Florin Grigorescu, French Institute of Health and Medical Research, Francuska

Šaljem plakat na hrvatskom jeziku i vizual na engleskom.

Poveznica na mrežnu stranicu kongresa: https://isga2020.conventuscredo.hr/ 
Poveznica na facebook event: https://www.facebook.com/events/473471790229456/ 
natrag na vrh ▲
Pet, 28. 02. 2020 07:27