1. međunarodna tematska EHCA konferencija - u Dubrovniku 2019

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (FOOZOS) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao registrirani European Talent Point razvijajuće European Talent Support Network, izabran je po otvorenom natječaju European Council for High Ability za organizatora 1st Thematic ECHA Conference pod naslovom Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective, u Dubrovniku od 16. do 18. listopada 2019. godine. Naglasak je u toj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji na engleskom jeziku stavljen na kreativnost kao središnju temu u obrazovanju koje je usmjereno ulaganju sposobnosti u razvoj visokih kompetencija. Plenarni su izlagači Zorana Ivčević, Ph.D. (Yale Center for Emotional Intelligence, SAD), Jonathan Plucker, Ph.D. (Johns Hopkins University, SAD), i Vlad Glăveanu, Ph.D. (Aalborg University, Danska). Nagradom Ivan Filipović nagrađeni edukator Korado Korlević iz Znanstveno-edukacijskoga centra u Višnjanu, Maja Zrnčić, pri Ministarstvu kulture voditeljica programa za mlade, Miroslav Mićanović, naš nagrađivani književnik i edukator, i Davorka Parmač, ravnateljica OŠ Rivarela kao priređivač Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće u Novigradu, pridružuju se kao Honorary Conference Chair. Conference Chair je Željko Rački, Ph.D., ECHA Specialist in Gifted Education, ECHA National Correspondent. Detalji će o konferenciji biti pravodobno dostupni na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Hrvatskoga Psihološkog Društva, i Agencije za odgoj i obrazovanje.

In memoriam Margita Pavleković: http://www.mathos.unios.hr/index.php/270-in-memoriam-margita-pavlekovic-1948-2014

natrag na vrh ▲
Pon, 06. 04. 2020 12:31