PsiHelp projekt– predstavljen na SpiRi konferenciji – 25.-27.4.2019.

Na Regionalnom susretu studenata psihologije u Rijeci – SpiRi predstavljen je projekt PsiHelp.
Studenti psihologije imali su priliku upoznati se sa ciljevima samog projekta, saznati u kojoj je fazi trenutno sam projekt te kako oni mogu pomoći u realizaciji samog projekta.
Bez sumnje, projekt je ponovno pobudio interes kod studenata psihologije za volontiranjem i najbitnije željom za očuvanjem mentalnog zdravlja.

Sam projekt PsiHelp predstavile su koordinatorica volontera u PsiHelp projektu, Melita Seršić te voditeljica Tima za radionice u istom projektu, Valerija Posavec. Na kraju samog prezentiranja projekta sudionici skupa su raspravljali predstavnicama projekta o samom značaju projekta i potencijalnim budućim koracima.
natrag na vrh ▲
Pet, 25. 09. 2020 21:10