Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - poziv na sastanak 13.1.2017.

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Savica “ Vladimira Ružjaka 7 (centralni objekt)  u petak 13.01.2017. u 13.00 sati, a na kojem će biti održano stručno predavanje na temu :

Dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja kod djece predškolske dobi (s naglaskom na Aspergeorv sindrom)
Podnaslovi:
- Tretman djece s poremećajima iz autističnog spektra (s naglaskom na Aspergerov sindrom) pred polazak u školu
- Tretman djece s poremećajima iz autističnog spektra (s naglaskom na Aspergerov sindrom) u školskoj dobi
- Rad s roditeljima djece s poremećajima iz autističnog spektra (s naglaskom na Aspergerov sindrom)

Izlagači:
Tanja Sever, spec. kliničke psihologije
Kristina Težak, mag. psihologije
Iva Marčelja, mag. psihologije

Srdačni pozdravi,
Kamea Jaman, prof. psih.
pročelnica Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi
natrag na vrh ▲
Pon, 01. 03. 2021 02:36