Logo
Ispiši ovu stranicu

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - novi je naziv Sekcije za predškolsku psihologiju

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - novi je naziv Sekcije za predškolsku psihologiju
Sekcija za predškolsku psihologiju, kako javlja pročelnica, Kamea Jaman,  na sastanku sekcije održane 30.11.2016. donjela je odluku o promjeni naziva sekcije u
SEKCIJA ZA RAZVOJNU PSIHOLOGIJU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI.
Ova odluka je donesena nakon rasprave o tome kako sadašnji naziv "predškolska" ne opisuje valjano opseg ni sadržaj rada sekcije, a niti populaciju s kojom se bavi, naime izostavljen je dio rada sa djecom rane dobi. Ovom promjenom naziv se nadalje usklađuje i s terminologijom u Nacionalnom kurikulimu za rani predškolski odgoj.
Stavovi izneseni u člancima, tekstovima i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav portala PSIHOLOGIJA.HR