Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - najava sastanka 27.9.2017.

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Grigor Vitez “ ,Ratarska 5(centralni objekt Rudeš) ,Zagreb u srijeda 27.09.2017. u 13.00 sati .

Dnevni red :
1. Izlaganje kolege Igora Kuhara : Struktura adaptacije u DV Izvor Samobor- optimizacija.
2. Rasprava članova Sekcije za na temu simpozija Danas za sutra – pravobraniteljice osobe s invaliditetom sa svrhom unaprjeđenja rane intervencija i stvaranja međusektorskih, interdisciplinarni, integriranog i koordiniranog sustava individualiziranih i djelotvornih usluga za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i razvojnim teškoćama u našoj zemlji
3. Razno

Srdačan pozdrav,

Kamea Jaman, prof. psih.
pročelnica Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi

Sudjelovanje na sastanku bodovat će se prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HPK, psiholozima koji su podmirili članske obveze prema HPD-u za 2017. godinu

natrag na vrh ▲
Čet, 25. 02. 2021 20:11