Sekcija za predškolsku psihologiju - poziv na sastanak 10.12.2014.

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji će se održati u prostoru Dječjeg vrtića „Trešnjevka" u srijedu 10.12.2014. u 13.00 sati

Adresa: Badalićeva 24 /III kat, 10 000 Zagreb

DNEVNI RED:

1. Prezentacija zaključaka sa okruglog stola održanog na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Rovinju pod nazivom Uloga psihologa u suvremenom pristupu uključivanju djece s teškoćama u razvoju predškolske ustanove –(voditelj je bila Eleonora Glavina ) - Kamea Jaman Čuveljak uz sudjelovanje prof. Marine Bučar (predstavnice HURID-Udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu ) - diskusija, dopune i usvajanje zaključaka od strane članova Sekcije
2. Rad fokus grupe za ranu intervenciju pri Sekciji predškolskih psihologa (voditeljica Ivanka Petrović i članovi fokus grupe)
3. Razno

Kamea Jaman-Čuveljak, prof. psih.
pročelnica Sekcije za predškolsku psihologiju

Sudjelovanje na sastanku bodovat će se prema Pravilniku o stručnomusavršavanju HPK, psiholozima koji su podmirili članske obveze prema HPD-u za 2014. godinu.

natrag na vrh ▲
Uto, 09. 03. 2021 02:55