Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - poziv na sastanak 9.2.2018.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi Hrvatskog psihološkog društva, koji će se održati u suradnji Ferring Pharmaceuticals i Hrvatskog pedijatrijskog društva u petak 09.02.2018.. u 13.00h u Poliklinici Helena, Ulica kneza Branimira 71, Zagreb.Dnevni red :Stručna radionica na temu “Noćno mokrenje - nitko nas ne pita trebamo li pomoć”Program:13:00 – 13:30 VESNA KUMANOVIĆ, bacc. med. techn., Poliklinika Helena: Pristupdjetetu s noćnim…

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - poziv na sastanak - 19.01.2018.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Grigor Vitez “ ,Ratarska 5 (centralni objekt Rudeš) ,Zagrebu petak 19.01.2018. od 13.00 sati .Dnevni red :1. dr. Mirko Drenovac predstaviti će opremu, teoretsku podlogu i same testove CRD serije.Prezentacija bi trajala do 90 minuta ,a očekuje se angažiranost publike u postavljanju pitanja i neposrednom radu sa opremom.Prezentacija…

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - najava sastanka 27.9.2017.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Grigor Vitez “ ,Ratarska 5(centralni objekt Rudeš) ,Zagreb u srijeda 27.09.2017. u 13.00 sati .Dnevni red :1. Izlaganje kolege Igora Kuhara : Struktura adaptacije u DV Izvor Samobor- optimizacija.2. Rasprava članova Sekcije za na temu simpozija Danas za sutra – pravobraniteljice osobe s invaliditetom sa svrhom unaprjeđenja rane…

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - najava sastanka 28.2.2017.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Vjeverica “ ,Ksaverska cesta 14 (centralni objekt) , u utorak 28.02.2017. od 12:30 sati , a kojim se prigodno pridružujemo i obilježavanju 10.tjedna psihologije u Hrvatskoj.Dnevni red :Naša gošća je mr.sci. Maja Gabelica Šupljika prof. psihologije ,zamjenica pravobraniteljice za djecu/ (Deputy Ombudsperson for Children) koja će :1. Predstaviti…

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - poziv na sastanak 13.1.2017.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Savica “ Vladimira Ružjaka 7 (centralni objekt)  u petak 13.01.2017. u 13.00 sati, a na kojem će biti održano stručno predavanje na temu :Dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja kod djece predškolske dobi (s naglaskom na Aspergeorv sindrom)Podnaslovi:- Tretman djece s poremećajima iz autističnog spektra (s naglaskom na Aspergerov…

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - novi je naziv Sekcije za predškolsku psihologiju

Sekcija za predškolsku psihologiju, kako javlja pročelnica, Kamea Jaman,  na sastanku sekcije održane 30.11.2016. donjela je odluku o promjeni naziva sekcije uSEKCIJA ZA RAZVOJNU PSIHOLOGIJU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI.Ova odluka je donesena nakon rasprave o tome kako sadašnji naziv "predškolska" ne opisuje valjano opseg ni sadržaj rada sekcije, a niti populaciju s kojom se bavi, naime izostavljen je dio rada sa djecom rane dobi. Ovom promjenom naziv se nadalje usklađuje…
Uto, 07. 07. 2020 13:38