2. ciklus edukacije Psihološka priprema športaša - najava

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Podsjećamo, druga vikend radionica iz edukacije za stjecanje posebne dopusnice iz područja psihologije sporta - psihološke pripreme sportaša na rasporedu je ovaj vikend, te vas očekujemo u subotu, 22.10. od 9.00 do 19.00 sati i u nedjelju, 23.10. od 9.00 do 13.00 sati u Zagrebu, Šubićeva 20, prostorije Češkog narodnog doma.

Predavači/ce u drugom terminu su: Anđelko Botica, Vedrana Radić Brajnov, Nataša Stefanovski i Amir Zulić.

Prema Programu edukacije, ovaj vikend su na rasporedu:
PAŽNJA U SPORTU – 5h
VJEŽBE PSIHOLOŠKIH TEHNIKA PRIPREME SPORTAŠA ZA POBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI PAŽNJE I KONCENTRACIJE – primjena na polaznicima – 7h
Svi pisani materijali iz prvog tjedna su gotovi i čekaju na stolu.

Hrvatsko psihološko društvo - Sekcija za sportsku psihologiju želi vam uspješan drugi tjedan edukacije.
Više...

Sekcija za sportsku psihologiju - poziv za sastanak 21.10.2016.

POZIV NA SASTANAK

Sazivam sastanak Sekcije za petak, 21.10.2016. u 19:15 h koji će se održati u prostorijama Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, a prijedlog dnevnog reda je sljedeći:

1. Dnevni red i verifikacija zapisnika prethodnog sastanka

2. Izvještaj sa sastanka UO HPD-a

3. 10. Tjedan psihologije

4. Organizacija 3. simpozija psihologije sporta i edukacije za sportske psihologe – prezentacija prijedloga i rasprava

5. Razno

Za kolege koji neće moći biti fizički prisutni (u nadi da će skype raditi bolje nego zadnji puta)

s poštovanjem

dr. Renata Barić, pročelnica
Više...

Psihološka priprema sportaša - održan 1. edukacijski ciklus

Prvi edukacijski ciklus za dobivanje posebne dopusnice iz sportske psihologije održan je 24. i 25. rujna 2016. u Češkom narodnom domu u Zagrebu. Za edukaciju pod nazivom Psihološka priprema sportaša prijavljeno je 13 kandidata koji će kroz 12 mjesečnih ciklusa nazočiti predavanjima i vježbama za stjecanje posbne dopusnice u ovom području psihološke prakse. Predavači u ovom ciklusu bili su Amir Zulić, dr. Renata Barić, Vesna Hude i Anđelko Botica.
Sljedeći edukacijski ciklus planiran je za 22. i 23. listopada 2016.g.
Više...

Psihološka priprema sportaša - obavijest polaznicima edukacije

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Zaprimili smo vaše prijave za sudjelovanje na edukaciji za stjecanje posebne dopusnice iz područja psihologije sporta - psihološke pripreme sportaša. Ovu edukaciju provodi Sekcija za psihologiju sporta Hrvatskog psihološkog društva, sukladno programu edukacije potvrđenom od strane skupštine Hrvatske psihološke komore. Ispit na kraju edukacije provodi Hrvatska psihološka komora, koja izdaje Posebnu dopusnicu.

Edukacija se provodi u dva modula s ukupno 120 sati raspoređenih u 11 vikend radionica. Predviđeno trajanje edukacije je od rujna 2016. do lipnja 2017. godine.

Podsjećamo da edukacija počinje ovaj vikend, te Vas očekujemo u subotu, 24.09. od 9 do 19 sati i u nedjelju, 25.9. od 9 do 13 sati u Zagrebu, Šubićeva 20, prostorije Češkog narodnog doma:

http://www.ceska-beseda-zg.hr/hr/o_nas/

Predavači u prvom terminu su Amir Zulić, Renata Barić, Anđelko Botica i Vesna Hude, a teme u prvom vikendu su:

Dan – 12 sati
UVOD – 3h
-Upoznavanje sa Standardima rada psihologa u području psihologije sporta
-Definiranje uloge i obima rada sportskog psihologa
-Smjernice za početak suradnje sportskog psihologa i sportaša (edukacija sportaša o psihološkim čimbenicima vezanim za sportsku aktivnost, osvještavanje vlastitog psihološkog funkcioniranja sportaša (grupe), učenje novih oblika ponašanja,primjena novih oblika ponašanja trening/natjecanje)
- Sport
- Periodizacija treninga

PREDNATJECATELJSKA ANKSIOZNOST I REGULACIJA FIZIOLOŠKOG UZBUĐENJA – 3h
VJEŽBE PSIHOLOŠKIH TEHNIKA PRIPREME SPORTAŠA ZA REGULACIJU POBUĐENOSTI – primjena na polaznicima – 6h

Termin 2. vikenda je 22. i 23.10.2016. godine, a predavači su: Nataša Stefanovski, Vedrana Radić Brajnov, Amir Zulić i Anđelko Botica.

Termin 3. vikenda je 3. i 4. 12.2016. godine, a predavačice su Ines Majnarić, Vesna Hude, Nataša Stefanovski i Vedrana Radić Brajnov.

Točan raspored vježbi i predavanja, i vrijeme za pauzu bit će dogovoreni na početku edukacije, u subotu 24. rujna u 9 sati.

Molimo kolege koji su se prijavili na edukaciju, a nisu uplatili prvu ratu, da to učine do početka edukacije i donesu potvrdu o uplati (uplata je moguća u 6 rata).

Želimo Vam uspješnu edukaciju i stjecanje novih znanja i kompetencija u području sportske psihologije,

uz pozdrav

mr Ljiljana Mikuš
HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO
prva dopredsjednica

Više...

Sekcija za psihologiju sporta - najava sastanka 8.4.2016.

Sastanak Sekcije za psihologiju sporta održat će se u petak, 8.4.2016. u 17.00 h na Kineziološkom fakultetu, Horvaćanski zavoj 15, a predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Verikfikacija zapisnika prethodnog sastanka i odabir predstavnika Sekcije za sljedeću Godišnju skupštinu HPD-a
2. Izvješće o radu sekcije za 2015
3. Izrada plana rada Sekcije za 2016.
4. Promjena naziva sekcije
5. Edukacija za posebnu dopusnicu - organizacija i provedba
6. Razno

Od ovog sastanka pokušat ćemo uspostaviti skype vezu sa članovima iz drugih gradova koji nisu u mogućnosti doći. U nadi da ćemo uspjeti u tom naumu, molim sve kolegice i kolege koji žele koristiti ovu opciju da pošalju zahtjev za skype prijateljstvo (navedeno niže) kako bismo ih mogli uvrstiti u imenik.
Račun: Sekcija za psihologiju sporta
login:SPSHPD
Više...

Sekcija za psihologiju sporta - najava sastanka 27.01.2014.

Postovane kolegice i kolege,

Pozivam vas na  sastanak Sekcije za psihologiju sporta koji će se odrzati 27. siječnja 2014. na Kineziološkom fakultetus početkom u 17.00 sati, s predloženim sljedećim dnevnim redom:


1. stručno predavanje na temu - DJECA U TJELESNOJ AKTIVNOSTI I SPORTU-NJIHOVA PRAVA: MUKA ILI IZAZOV?
(PREDAVACI: mr. sc Maja gabelica-Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, Branka Reić-Kukoč, savjetnica pravobraniteljice za djecu)
2. Verifikacija zapisnika sastanka održanog 16.12.2013.
3. Tjedan psihologije 17-21.2.2014.
4. Razno

Nazočenje sastanku bodovat će se članovima HPD-a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HPK.

Dr. Renata Barić, pročelnica sekcije

Više...

Sekcija za psihologiju sporta - poziv na sastanak

Sekcija za psihologiju sporta najavljuje sastanak clanova sekcije koji ce se odrzati u srijedu, 5.6.2013. u 17.15 na Kineziološkom fakultetu, Horvaćanski zavoj 15, u Zagrebu sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa Sastanka Sekcije odrzanog 30.1.2013.
2. Izvješća o održanim simpozijima i edukacijama
3. Pravilnik o radu Sekcije za psihologiju sporta/ Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih Sekcija HPD-a
4. Revizija članstva - registar clanova Sekcije zs psihologiju sporta
5. Razno

Pozivamo članove sportske sekcije kao i sve kolegice i kolege koji to žele postati da dođu na Kineziološki fakultet i sudjeluju u radu.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Čet, 15. 04. 2021 09:56