Sekcija za sportsku psihologiju - najava sastanka 28.11.2015.

Drage kolegice i kolege,

sukladno prethodnoj najavi sastanka, obavještavam vas da će sljedeći sastanak Sekcije biti održan u subotu, 28.11.2015. u 10.00 sati na Kineziološkom fakultetu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodnog sastanka i glasanje o predloženom dnevnom redu,
2. 9. Tjedan psihologije - aktivnosti članova Sekcije i informacije o planovima HPD-a vezanima za novu organizaciju ove manifestacije (prema nedavnoj raspravi s okruglog stola održanoj na tu temu na godišnjoj konferenciji u Šibeniku),
3. Izbor čelništva sekcije (pročelnik, dopročelnik, tajnik) za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje,
4. Razno

Vezano uz predstojeće izbore čelništva, imamo dvije kandidatkinje za mjesto predsjednice sekcije (kolegica Ana Kotzmuth - nominirana od kolege Igora Čerenšeka i kolegica Renata Barić nominirana od kolegice Vesne Hude).
Srdačan pozdrav!

prof. dr. sc. Renata Barić
Predsjednica Sekcije za psihologiju sporta HPD
natrag na vrh ▲
Pet, 26. 02. 2021 16:41