Sekcija za psihologju sporta i tjelesnog vježbanja - najava sastanka 20.12.2017.

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivam Vas na sastanak Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja koja će se održati u srijedu, 20.12.2017.  u 17.15 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 sa sljedećim dnevnim redom

Dnevni red
1. Verifikacija zapisnika prethodnog sastanka i prihvaćanje dnevnog reda
2. Izvješće sa skupštine HPD-a
3. Osvrt na završenu 1. edukaciju i početak 2. ciklusa edukacije
4. Tjedan psihologije i sportski psiholozi
5. Razno

Srdačan pozdrav!

prof. dr. sc. Renata Barić
Pročelnica Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja HPD
natrag na vrh ▲
Uto, 09. 03. 2021 01:15