Sekcija za psihologiju sporta - najava sastanka 27.01.2014.

Postovane kolegice i kolege,

Pozivam vas na  sastanak Sekcije za psihologiju sporta koji će se odrzati 27. siječnja 2014. na Kineziološkom fakultetus početkom u 17.00 sati, s predloženim sljedećim dnevnim redom:


1. stručno predavanje na temu - DJECA U TJELESNOJ AKTIVNOSTI I SPORTU-NJIHOVA PRAVA: MUKA ILI IZAZOV?
(PREDAVACI: mr. sc Maja gabelica-Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, Branka Reić-Kukoč, savjetnica pravobraniteljice za djecu)
2. Verifikacija zapisnika sastanka održanog 16.12.2013.
3. Tjedan psihologije 17-21.2.2014.
4. Razno

Nazočenje sastanku bodovat će se članovima HPD-a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HPK.

Dr. Renata Barić, pročelnica sekcije

natrag na vrh ▲
Ned, 28. 02. 2021 08:05