Sekcija za organizacijsku psihologiju na 21. godišnjoj konferenciji

Sekcija za organozacijsku psihologiju održat će na 21. godišnjoj konferenciji sastanak na temu "Gdje smo bili i kamo idemo?".

Sastanak će se održati u četvrtak, 7. studenog 2013. od 16.30 do 18.00 sati u Dvorani Strauss. Vodteljice sastanka su pročelnica sekcije i 2. dopredsjednica HPD-a Martina Ožanić Jukić i Tanja Prekodravac.

Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na sastanak

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na sastanak Sekcije za organizacijsku psihologiju, koji će se održati u prostorima Hrvatskog psihološkog društva, Švarcova 20, Zagreb, dana 01. listopada 2013. (utorak) s početkom u 18,00 sati
DNEVNI RED:
1. Priprema za 21. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa u Zagrebu, u Hotelu Antunović od 6. do 9. studenog 2013. godine. Pozivamo sve članove Sekcije, kao i druge zainteresirane psihologe/inje i druge stručnjake iz područja organizacijske psihologije, da se aktivno uključe i sudjeluju na Konferenciji
2. Prijedlog za Društveno priznanje ''Marulić: Fiat Psychologia" za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji
3. Razno
Martina Ožanić Jukić, dipl.psih.-prof.
pročelnica Sekcije za organizacijsku psihologiju
Sudjelovanje na sastanku bodovat će se prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HPK, psiholozima koji su podmirili članske obveze prema HPD-u za 2013. godinu.

Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na sastanak

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na sastanak Sekcije za organizacijsku psihologiju, koji će se održati u prostorima Hrvatskog psihološkog društva, Švarcova 20, Zagreb, dana 01. listopada 2013. (utorak) s početkom u 18,00 sati
DNEVNI RED:
1. Priprema za 21. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa u Zagrebu, u Hotelu Antunović od 6. do 9. studenog 2013. godine. Pozivamo sve članove Sekcije, kao i druge zainteresirane psihologe/inje i druge stručnjake iz područja organizacijske psihologije, da se aktivno uključe i sudjeluju na Konferenciji
2. Prijedlog za Društveno priznanje ''Marulić: Fiat Psychologia" za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji
3. Razno
Martina Ožanić Jukić, dipl.psih.-prof.
pročelnica Sekcije za organizacijsku psihologiju
Sudjelovanje na sastanku bodovat će se prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HPK, psiholozima koji su podmirili članske obveze prema HPD-u za 2013. godinu.

Više...

Poziv na predavanje i raspravu

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na predavanje i raspravu koje će se održati 08. svibnja 2013.g. u 18.00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Stručno predavanje s temom ZAPOŠLJIVOST KAO INDIVIDUALNA OSOBINA: OD KONCEPTA DO INTERVENCIJE, održat će dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. (predstojnica Katedre za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu).

Kolegica Maslić Seršić predstaviti će istraživački projekt "Defining Dispositional Employability in Croatian Society" čiji su ciljevi definirati zapošljivost kao individualnu osobinu te istražiti njenu razinu među radnim ljudima različitih radnih i demografskih značajki. Istraživanja u okviru projekta započela su u veljači ove godine, a obuhvaćaju kvalitativne i kvantitativne metode. Konačni rezultat trebao bi biti instrument za mjerenje ovog konstrukta te prijedlog strategija za poticanje radne fleksibilnosti i mobilnosti zaposlenika Pritom će naglasak biti na strategijama upravljanja ljudskim potencijalima u samim organizacijama i procesima socijalizacije na radnom mjestu koje potiču intra i interorganizacisku zapošljivost. Konstruirani instrument trebao bi poslužiti za praćenje stanja ljudskih potencijala u svrhu evaluacije različitih organizacijskih intervencija i rukovođenja. Osnovna je pretpostavka da je individualna zapošljivost poželjno stanje radne motivacije koje određuje nekoliko latentnih dimenzija: otvorenost ka promjenama, optimizam, samoefikasnost, zaokupljenost radom i radni identitet. Ona podrazumijeva proaktivno radno ponašanje i pozitivno je povezana s radnim učinkom i fleksibilnošću u radu. Otvorena će biti rasprava o mogućim intervencijama u radnom okruženju koje potiču dispozicijsku zapošljivost među zaposlenicima te umanjuju pasivnost i dugotrajnu nezaposlenost kod radnih ljudi u Hrvatskoj. Članovi Sekcije za organizacijsku psihologiju bit će pozvani da se pridruže aktivnostima projekta, iznesu svoja mišljenja i iskustva u području te daju prijedloge za daljnje profesionalne aktivnosti u ovom području.

Dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. redovita profesorica iz Psihologije rada, preko 10 godina bavi se istraživanjima psiholoških posljedica nezaposlenosti te faktora koji potiču radnu motivaciju i dobrobit ljudi u uvjetima nesigurnosti posla. Trenutno vodi istraživačke projekte: "Individualne i organizacijske posljedice nesigurnosti posla" i "Defining Dispositional Employability in Croatian Society". Prošlu akademsku godinu vodila je istraživački projekt
"Job Loss and Its Outcomes: Exploring the Organizational Moderators of Individual Coping Capacities" na Colorado State University. Predaje predmete iz područja organizacijske psihologije i istraživačke metodologije. S različitim tvrtkama surađuje na poslovima selekcije zaposlenika i upravljanja organizacijskim promjenama.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Sub, 29. 02. 2020 07:50