Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na sastanak 15.6.2016.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na sastanak i stručno predavanje u srijedu 15. lipnja 2016. godine u 18.00 sati u dvorani D2 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Dnevni red:
1. Promjena imena Sekcije u SEKCIJA ZA PSIHOLOGIJU RADA I ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU
2. Najava 24.godišnje konferencije hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji od 9.-12.11.2016. – poziv na sudjelovanje
3. Stručno predavanje psihologinje MAŠE TONKOVIĆ GRABOVAC na temu "Jeste li ikad bez dopuštenja ranije otišli s posla? Što su to nepoželjna organizacijska ponašanja i kako se s njima suočavati u hrvatskoj praksi upravljanja ljudskim potencijalima."

Cilj predavanja je odrediti pojam i strukturu nepoželjnih organizacijskih ponašanja te sažeti spoznaje iz empirijskih istraživanja o tome što dovodi do takvih ponašanja i kakve ona posljedice imaju na dobrobit organizacija i njihovih zaposlenika. Osim toga, predavanje će uključivati nalaze nedavnih istraživanja u hrvatskim prilikama, a sudionici će moći raspraviti o suočavanju s nepoželjnim organizacijskim ponašanjima u praksi, s posebnim naglaskom na prevenciju korištenjem testova integriteta pri selekciji kandidata.

Maša Tonković Grabovac radi kao docentica na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositeljica i izvođačica kolegija iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. U istom području bavi se i istraživačkim radom - dosad je objavila 20-ak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i knjigama, a posebnu joj
strast predstavlja konstrukcija testova. Suradnica je na nekoliko istraživačkih projekata, na kojima se uglavnom bavi istraživanjem i predviđanjem različitih poželjnih i nepoželjnih organizacijskih ponašanja. Osim toga, spoznaje iz psihologije rada rado primjenjuje u savjetodavnom radu i u praksi upravljanja ljudskim potencijalima te promovira u široj javnosti, pri čemu je najviše ponosna na e-knjigu "PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije" u čijem je stvaranju sudjelovala kao jedna od urednica i autorica.
Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na predavanje 23.2.2016.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje psihologa Zvonimira Galića i Maje Parmač Kovačić na temu "(Implicitna) ličnost i radno ponašanje: u potrazi za idealnom mjerom".

Predavanje će se održati 23. veljače 2016. godine (utorak) u 18.00 sati u dvorani A 229 (bivša A 230) Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

O predavanju:

Iako smatramo da su osobine ličnosti ključne za uspjeh na različitim poslovima, rezultati istraživanja ne potvrđuju njihovu očekivanu važnost. Mogući razlog je to što dominantnu metodu za procjenu ličnosti predstavljaju upitnici samoprocjene koji imaju dva glavna nedostatka: (a) podložni su upravljanju dojmovima; (b) zahvaćaju samo aspekte ličnosti i motivacije kojih su ispitanici svjesni. U ovom predavanju govorit ću o našim istraživanjima o oba ova problema te predstaviti suvremene mjere nesvjesnih motiva (implicitne ličnosti) važne za razumijevanje i predviđanje organizacijskog ponašanja.

O predavačima:

Zvonimir Galić radi kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju trenutačno održava nastavu iz kolegija vezanih uz psihologiju rada i organizacijsku psihologiju te potrošačko ponašanje. Trenutačno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom "Implicitna ličnost i radno ponašanje".

U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija o suvremenim statističkim analizama , odnosno naprednim temama iz psihologije rada i organizacijske psihologije (1. i 2. postdoktorska škola Europske asocijacije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju). Ak. godinu 2012./2013. proveo je na postdoktorskom usavršavanju na Purdue University kao stipendist Fulbrightove zaklade (Fulbright Postdoctoral Research Award).

Do sada je objavio više od 30 znanstvenih i stručnih radova od kojih su neki objavljeni u uglednim međunarodnim časopisima poput Journal of Vocational Behavior, Journal of Personality Assessment, International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personnel Psychology, European Journal of Work and Organizational Psychology and Journal of Economic Psychology.

Maja Parmač Kovačić radi kao viša asistentica na Odjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju sudjeluje u održavanju nastave iz kolegija vezanih uz psihologiju rada i Ergonomiju (Uvod u psihologiju rada, Motivacija i radno ponašanje, Odabir i razvoj osoblja, Ergonomijska psihologija).

Tijekom svog rada na Odsjeku za psihologiju aktivno je sudjelovala na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Ličnost i socijalno poželjno odgovaranje pod vodstvom dr. sc. Željka Jerneića, a od 2014. godine aktivna je suradnica na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Implicitna ličnost i radno ponašanje voditelja dr. sc. Zvonimira Galića. Središnji istraživački interes vezan joj je uz procjenjivanje ličnosti i socijalno poželjno odgovaranje u upitnicima ličnosti, a do sada je u tom području objavila desetak znanstvenih i stručnih radova u uglednim domaćim i međunarodnim časopisima, konstruirala i adaptirala veći broj mjernih instrumenata te sudjelovala s dvadesetak priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Članovima HPD-a s uredno podmirenom članarinom za 2016. godinu prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK.
Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na predavanje 2.2.2016.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje psihologa dr. sc. Mirka Drenovca na kojem će biti predstavljena CRD serija kognitivnih testova. Predavanje će se održati 2. veljače 2016. godine (utorak) u 18.00 sati u dvorani A 229 (bivša A 230) Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.
Obavezna prijava na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , rok za prijavu: 31.01.2016.

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sustav za kronometrijsko mjerenje niza kognitivnih i psihomotornih funkcija koji se već više od 40 godina koristi u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, prometu, sportu i dr.) te predstavlja visoko pouzdani instrumentarij za znanstvena istraživanja.
Za razliku od klasičnih psihologijskih testova, testovi CRD serije osim mjerenja parametara konvergentnog induktivnog mišljenja, spacijalne vizualizacije, vizualne orijentacije, učenja i pamćenja, operativnog mišljenja, reakcije na podražaje i drugih, daju informaciju i o dinamičkim osobinama mjerenih kognitivnih funkcija kao što su: brzina, stabilnost, snaga (izdržljivost) i pouzdanost odvijanja kognitivnih funkcija te funkcionalnim smetnjama u mentalnom procesiranju.
Testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku pa su isti pogodni za praćenje fluktuacije efikasnosti i promjena dinamičkih značajki mentalnog procesiranja ispitanika pod utjecajem različitih čimbenika.

Prezentacija će obuhvatiti:
1. Teoretsku osnovu kronometrije mentalnog procesiranja
2. Kratak pregled dosadašnjih istraživanja provedenih CRD‐om (utjecaj različitih čimbenika na kognitivne funkcije: deprivacija sna, dehidracija, ronjenje, utjecaj eritropoetina i dr...)
3. Vlastita iskustva autora u primjeni CRD serije
4. CRD mjerenje i automatsku izrada individualnog psihološkog profila.
Autor će prenijeti vlastita iskustva s primjenom CRD serije kognitivnih testova te demonstrirati kako nam CRD serija može pomoći pri različitim ispitivanjima (prepoznavanje sklonosti i talenata za pojedina sportska ili profesionalna usmjerenja, kontinuirano praćenje promjena kognitivnih funkcija u različitim situacijama kao što su utjecaj radnih uvjeta i radnog opterećenja, lijekova, maligne bolesti i dr.). Polaznicima će biti omogućeno osobno testiranje testovima CRD serije i usporedba vlastitih postignuća (profila) s već postojećim standardiziranim rezultatima.

Dr. sc. Mirko Drenovac, psiholog, svoju bogatu profesionalnu karijeru (ind. psiholog, konzultant, sveučilišni predavač, pisac sveučilišnih udžbenika, istraživač, izumitelj) okončava kao djelatna vojna osoba i umirovljeni brigadir HV-a (2003.). Nakon umirovljenja svoje znanje i iskustvo prenosi na mlade generacije budućih psihologa od 2004. kao docent FF Sveučilišta u Osijeku gdje predaje Anatomiju i fiziologiju SŽS, Vojnu psihologiju, Sportsku psihologiju i Kronometriju mentalnog procesiranja. Autor je 7 knjiga, 7 priručnika, 9 studija, 24 članka u zbornicima i 16 članaka u stručnim časopisima.
Glavna djela: Vrednovanje rada (Metrijska vrijednost ocjene kolektiva o složenosti i težini poslova i radnih zadataka, Primjena faktorske analize u vrednovanju), Motivi i motivacija hrvatskih vojnika u Domovinskom ratu, Strah i stres u Domovinskom ratu, Istraživanje antropometrijskog statusa ročnika HV-a, Anatomija i fiziologija SŽS, Sportska psihologija, Kronometrija dinamike mentalnog procesiranja.
Osobiti doprinos na teoretskom području i praktičnoj primjeni psihodijagnostike pripada izumima psihodijagnostičkih sredstava (Statički, dinamički i intencioni tremometar; Elektromehanička i elektonička - psihodijagnostička CRD-serija, Ergometar s aspiracionim testom, Univerzalni reakciometar UR-81-1981.
Sada sudjeluje u više znanstveno-istraživačkih projekata.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.
Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - u 8. tjednu psihologije

Sekcija za organizacijsku psihologiju HPD-a objavljuje svoj program u 8. tjednu psihologije.

1) „Upravljanje talentima", Hana Naoulo Bego, „Sedam IT", Zagreb
17.02.2015. od 17,00-18,00 sati
Predavanje če se održati na Folozofskom fakultetu, Ivana Lučića 3, dvorana A 229

2) „Upravljanje radnim učinkom", Hana Naoulo Bego, „Sedam IT", Zagreb
17.02.2015. od 18,30-19,30 sati
Predavanje će se održati na Folozofskom fakultetu, Ivana Lučića 3, dvorana A 229

3) „Kako funkcionira tim - Belbin timske uloge", Tanja Prekodravac, SELECTIO, Zagreb
18.02.2015. od 17,00-18,30 sati
Predavanje će se održati na Folozofskom fakultetu, Ivana Lučića 3, dvorana A 229

4) „Što je outplacement i kako se provodi", Tanja Prekodravac, SELECTIO, Zagreb
18.02.2015. od 18,30-19,30 sati
Predavanje će se održati na Folozofskom fakultetu, Ivana Lučića 3, dvorana A 229
Više...

Tanja Prekodravac - nova pročelnica Sekcije za organzacijsku psihologiju

Dana 24.siječnja 2015. održan je sastanak čelništva Sekcije na kojem su dogovorene izmjene u vodstvu Sekcije. Nakon 4 godine vođenja Sekcije, pročelnica Martina Ožanić Jukić (Uljanik, Rijeka) prelazi na mjesto dopročelnice, a dosadašnja dopročelnica Tanja Prekodravac (Selectio, Zagreb) postaje pročelnica Sekcije za organizacijsku psihologiju. Na mjestu tajnice Sekcije i dalje je Hana Naoulo Bego (Zagreb).
Čestitamo kolegicama, a sve vas pozivamo na aktivno sudjelovanje u radu Sekcije. Za sva pitanja i prijedloge stojimo vam na raspolaganju putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .
Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - najava sastanka 28.11.2014.

Sekcija za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na sastanak u petak 28.11.2014. u 17.30h u prostorijama Hrvatskog psihološkog društva, Švarcova 20, Zagreb.

Dnevni red:

1. 8.TJEDAN PSIHOLOGIJE U HRVATSKOJ - planovi i aktivnosti sudjelovanja kojim bi pobudili interes i doprinijeli poboljšanju kvalitete življenja pojedinca i zajednice
2. Razno

Molimo zainteresirane kolegice i kolege da svoj dolazak najave na email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica Sekcije
Martina Ožanić Jukić, dipl.psih.-prof.

 

Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - najava sastanka 28.10.2014.

Sekcija za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje psihologinje TANJE PURETE iz RAMIRA na temu "Jesmo li kao psiholozi zadovoljni profesionalnim utjecajem koji imamo u organizaciji i kako ga možemo povećati?"
Predavanje će se održati 28.10.2014. godine (utorak) u 18.00 sati u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.
Članovima HPD-a s uredno podmirenom članarinom za 2014.godinu prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK.
__________________________________________________________________________

Svatko od nas organizacijskih psihologa se barem jednom našao u situaciji da je došao do odlične ideje, spoznaje, znanstvene činjenice ili sl. Sigurno ju je već bio vidio kao odlično rješenje nekog konkretnog problema ili općenito u funkciji unapređenja poslovanja. Vjerojatno se jako potrudio pronaći adekvatne teorijske i praktične argumente, oblikovati ih u tablice i grafikone i sve to upakirati u znalačku prezentaciju. I na kraju, kao hladan tuš, suočio se s činjenicom da sav taj trud nije rezultirao željenim učinkom. Odgovorne osobe jednostavno nisu prepoznale vrijednost ideje. S druge strane, svjedoci smo mnogih naših kolega iz drugih struka koji uspijevaju zainteresirati odgovorne za svoje ideje, premda u njihovim prezentacijama nema one stručne argumentacije koju smo mi pomno brusili tijekom našeg školovanja. Takve nas situacije mogu navesti da se osjećamo nepriznato kao struka te da se ograničimo u svom djelovanju, premda znamo da to ni za koga nije dobro. U ovom predavanju će biti govora upravo o tome kako oblikovati ideju da bi ju odgovorne osobe u organizaciji prepoznale kao zanimljivu i korisnu te na temelju nje poduzele konkretne akcije. Na taj način možemo povećati naš utjecaj u organizaciji, što će imati pozitivne posljedice kako za unapređenje poslovanja, tako i za image naše struke koja svakom poslovanju može dati pravu dodanu vrijednost.
Tijekom prezentacije obraditi će se sljedeće teme:
• Zašto ljudi ne mogu odmah prepoznati dobru ideju?
• Koje su karakteristike dobre ideje?
• Kako postaviti kontekst koji će osigurati plodno tlo za prihvaćanje ideje?
• Koja je uloga neverbalne komunikacije u prezentiranju i prihvaćanju ideje?
- Kako što brže prijeći put od ideje do njene realizacije?

TANJA PURETA
Magistrica psihologije, specijalistica organizacijske i industrijske psihologije (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), certificirana NLP trenerica i NLP coach (individualno savjetovanje). Ima 8-godišnje radno iskustvo u dvije renomirane međunarodne tvrtke: Pliva d.d. kao Suradnik u marketingu od 1994.-1997. i IBM Hrvatska d.o.o. kao Menadžer za integrirani marketing i komunikacije od 1997.-2002. Nositeljica je brojnih certifikata poslovnih treninga pohađanih u zemlji i inozemstvu (područja organizacije, upravljanja ljudskim resursima, menadžmenta i marketinga). Od 2002. vlasnica je i direktorica poduzeća „Ramiro", koje se bavi pružanjem konzultantskih usluga na području upravljanja ljudskim resursima i organizacijskim razvojem, usavršavanja poslovnih vještina te savjetovanja u unapređenju uspješnosti poslovanja organizacije. Tanja je dobitnica nagrade Primus - Savjetnik godine u kategoriji Ljudski potencijali, edukacija i trening. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i doprinijela je radu Sekcije za organizacijsku psihologiju.

Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na predavanje 09.04.2014.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje psihologinje Jasne Justinić Pakrac iz Zagrebačke banke na temu "Upravljanje radnom uspješnošću - svakodnevni izazovi„ koje će se održati 09. travnja 2014. godine (srijeda) u 18.00 sati u dvorani A 229 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Predavačica će se kroz predavanje osvrnuti na upravljanje radnom uspješnošću i svakodnevne izazove tog procesa.
- Treba li nam upravljanje radnom uspješnošću?
- Uloga HR-a u upravljanju radnom uspješnošću
- Gdje kao psiholozi možemo dati dodanu vrijednost?
- Suradnja s drugim strukama

Jasna Justinić Pakrac diplomirala je psihologiju 2007.g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru u ljudskim resursima započela je 2008.g. u Zagrebačkoj banci, gdje radi i danas. Trenutno je na poziciji direktorice Učenja i razvoja. Radno iskustvo stekla je na području pribavljanja, upravljanja radnom uspješnošću, upravljanja razvojem karijere, rukovodnog razvoja, razvoja talenata te učenja u organizaciji.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.

Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na predavanje 24.02.2014.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje psihologinje Hane Naoulo Bego iz Coca-Cole na temu "UPRAVLJANJE TALENTIMA U DOBA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE„ koje će se održati 24. veljače 2014. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.
„Neosporno je da se riječ talent i upravljanje talentima sve više upotrebljava u svakodnevnom rječniku stručnjaka ljudskih potencijala, ali i izvršnih direktora poduzeća. Iako ne postoji jedinstvena definicija talenta niti jedinstveni popis karakteristika i osobina ličnosti koje bi talenti trebali posjedovati, lako je prepoznati kako se od talenata očekuje superiorni radni učinak i kreativnost, koja je značajno veća nego kod ostalih zaposlenika i koja poduzećima osigurava postizanje boljih rezultata i prednost pred ostalim poduzećima koja ne posjeduju talente.
Talenti za sebe očekuju mogućnosti za razvoj i prilike za izražavanje. Oni daju puno, ali i očekuju puno za sebe. Stoga, ukoliko poduzeća žele privlačiti i zadržavati talente, moraju biti atraktivna mjesta za rad, tj. poslodavci prvog izbora.
Kada govorimo o upravljanju talentima, bitno je da su procesi za njihovo upravljanje jasno postavljeni od strane ljudskih potencijala, ali da je odgovornost za korištenje tih procesa ipak na strani linijskih (ruko)voditelja. Predanost upravljanja talentima je nužna od vrha do dna poduzeća.
Još uvijek se nalazimo u vremenima globalne ekonomske krize, koja je utjecala na poslovna okruženja na načine na koje nitko nije mogao predvidjeti. Stoga se javljaju značajne promjene i u praksama upravljanja talentima. Poduzeća koja žele ostati konkurentna na tržištu i koja razmišljaju dugoročno, posvetit će više pažnje zadržavanju fokusa na prakse upravljanja talentima, od poduzeća koja razmišljaju kratkoročno i isključivo u smjeru preživljavanja u doba krize."

Hana Naoulo Bego diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Magistrirala je 2011. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i menadžment, gdje brani rad pod nazivom "Upravljanje talentima u vrijeme krize". Objavila je dva stručna članka na temu upravljanja talentima. Karijeru je započela 2005. u Getrou kao mlađa asistentica selekcije i razvoja. Svoju karijeru nastavlja u Coca-Coli na mnogim pozicijama u odjelu za ljudske potencijale, od pripravnice, preko specijalističkih, voditeljskih i rukovoditeljskih pozicija. Trenutno obnaša poziciju rukovoditeljice razvoja ljudskih potencijala za poslovnu podršku (HR Business Partner).
Članovima HPD-a s podmirenom članarinom prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.

Više...

Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na predavanje 13.02.2014.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje Maje Crnjak iz Erste & Steiermärkische Bank d.d. na temu "UPRAVLJANJE TALENTIMA (Talent management)„ koje će se održati 13. veljače 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati u dvorani A 203 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Upravljanje talentima zasigurno je jedan od najsloženijih procesa u području upravljanja ljudskim potencijalima. Razlog je veza procesa upravljanja talentima sa svim ostalim procesima u području ljudskih potencijala kao što su selekcija i zapošljavanje, razvoj, upravljanje učinkom, nagrađivanje te razvoj karijere. Proces upravljanja talentima nije izolirani proces već je posljedica i uzrok uspješnog poslovanja.
Upravljanje talentima mora biti integrirano u strategiju poslovanja i dnevne, operativne procese koji se u organizacijama odvijaju. Samim time, teorija i praksa upravljanja talentima se uvelike razlikuju, nailaze na subjektivne i objektivne prepreke koje postaju prijetnja vjerodostojnosti i učinkovitosti samog procesa.
Cilj ovog predavanja je sagledati proces u cijelosti, osvijestiti rizične područja u njegovoj provedbi i vidjeti što je uloga HR-a u upravljanju talentima.

Maja Crnjak (rođ. 1975. u Zagrebu), nakon završene gimnazije, diplomirala je Business Administration u Heidelbergu, a MBA završila u Londonu i Heidelbergu. Karijeru započinje 1997. godine u konzultantskoj kući Ernst & Young Management Consulting, a od 2000. radi u Telekomu gdje obnaša više funkcija. Od 2005. godine prelazi u Erste & Steiermärkische Bank d.d. na mjesto Direktora Službe ljudskih potencijala gdje radi i danas. U tom periodu dvije godine provodi u Erste Group Bank AG u Beču (na funkciji Head of Competency and Performance Management) gdje je odgovorna za uspostavu procesa upravljanja učinkom za cijelu Erste Grupu. U međuvremenu je završila magisterij znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Sub, 18. 09. 2021 06:59