Sekcija za organizacijsku psihologiju - poziv na predavanje 2.2.2016.

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na stručno predavanje psihologa dr. sc. Mirka Drenovca na kojem će biti predstavljena CRD serija kognitivnih testova. Predavanje će se održati 2. veljače 2016. godine (utorak) u 18.00 sati u dvorani A 229 (bivša A 230) Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.
Obavezna prijava na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , rok za prijavu: 31.01.2016.

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sustav za kronometrijsko mjerenje niza kognitivnih i psihomotornih funkcija koji se već više od 40 godina koristi u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, prometu, sportu i dr.) te predstavlja visoko pouzdani instrumentarij za znanstvena istraživanja.
Za razliku od klasičnih psihologijskih testova, testovi CRD serije osim mjerenja parametara konvergentnog induktivnog mišljenja, spacijalne vizualizacije, vizualne orijentacije, učenja i pamćenja, operativnog mišljenja, reakcije na podražaje i drugih, daju informaciju i o dinamičkim osobinama mjerenih kognitivnih funkcija kao što su: brzina, stabilnost, snaga (izdržljivost) i pouzdanost odvijanja kognitivnih funkcija te funkcionalnim smetnjama u mentalnom procesiranju.
Testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku pa su isti pogodni za praćenje fluktuacije efikasnosti i promjena dinamičkih značajki mentalnog procesiranja ispitanika pod utjecajem različitih čimbenika.

Prezentacija će obuhvatiti:
1. Teoretsku osnovu kronometrije mentalnog procesiranja
2. Kratak pregled dosadašnjih istraživanja provedenih CRD‐om (utjecaj različitih čimbenika na kognitivne funkcije: deprivacija sna, dehidracija, ronjenje, utjecaj eritropoetina i dr...)
3. Vlastita iskustva autora u primjeni CRD serije
4. CRD mjerenje i automatsku izrada individualnog psihološkog profila.
Autor će prenijeti vlastita iskustva s primjenom CRD serije kognitivnih testova te demonstrirati kako nam CRD serija može pomoći pri različitim ispitivanjima (prepoznavanje sklonosti i talenata za pojedina sportska ili profesionalna usmjerenja, kontinuirano praćenje promjena kognitivnih funkcija u različitim situacijama kao što su utjecaj radnih uvjeta i radnog opterećenja, lijekova, maligne bolesti i dr.). Polaznicima će biti omogućeno osobno testiranje testovima CRD serije i usporedba vlastitih postignuća (profila) s već postojećim standardiziranim rezultatima.

Dr. sc. Mirko Drenovac, psiholog, svoju bogatu profesionalnu karijeru (ind. psiholog, konzultant, sveučilišni predavač, pisac sveučilišnih udžbenika, istraživač, izumitelj) okončava kao djelatna vojna osoba i umirovljeni brigadir HV-a (2003.). Nakon umirovljenja svoje znanje i iskustvo prenosi na mlade generacije budućih psihologa od 2004. kao docent FF Sveučilišta u Osijeku gdje predaje Anatomiju i fiziologiju SŽS, Vojnu psihologiju, Sportsku psihologiju i Kronometriju mentalnog procesiranja. Autor je 7 knjiga, 7 priručnika, 9 studija, 24 članka u zbornicima i 16 članaka u stručnim časopisima.
Glavna djela: Vrednovanje rada (Metrijska vrijednost ocjene kolektiva o složenosti i težini poslova i radnih zadataka, Primjena faktorske analize u vrednovanju), Motivi i motivacija hrvatskih vojnika u Domovinskom ratu, Strah i stres u Domovinskom ratu, Istraživanje antropometrijskog statusa ročnika HV-a, Anatomija i fiziologija SŽS, Sportska psihologija, Kronometrija dinamike mentalnog procesiranja.
Osobiti doprinos na teoretskom području i praktičnoj primjeni psihodijagnostike pripada izumima psihodijagnostičkih sredstava (Statički, dinamički i intencioni tremometar; Elektromehanička i elektonička - psihodijagnostička CRD-serija, Ergometar s aspiracionim testom, Univerzalni reakciometar UR-81-1981.
Sada sudjeluje u više znanstveno-istraživačkih projekata.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.
natrag na vrh ▲
Pon, 15. 08. 2022 08:03