Liječenje boli u djece i palijativna skrb - najava tečaja

Poslijediplomski tečaj „ LIJEČENJE BOLI DJECE I PALIJATIVNA SKRB" održati će se 22 i 23. studenog 2013. u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16. Provjerite za koje skupine je tečaj besplatan.

Na ovom tečaju naglasak je na prikazu strategije razvoja pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj prema kojem je težište na razvoju dnevnih bolnica, te je primarno namijenjen pedijatrima koji se u svom radu susreću s palijativnom skrbi djece. Osim pedijatrima namijenjen je specijalistima i liječnicima na specijalizaciji anesteziologije, neurologije i opće medicine s interesom za liječenje boli i palijativnu skrb, te psiholozima, teolozima, defektolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama i volonterima.

Težište ovog tečaja biti će na rješavanju praktičnih pitanja liječenja simptoma, prvenstveno boli, ali i ostalih-respiracijskih, gastrointestinalnih, neuroloških, psiholoških simptoma uz prikaze slučajeva.

Po završetku tečaja polaznici će ovladati metodama prepoznavanja i kvantificiranja akutne i kronične boli dječje dobi, metodama liječenja farmakološkim i nefarmakološkim postupcima, upoznati će načela pre-emptivne, multimodalne i multidisciplinarne analgezije, te u praktičnom radu u Ambulanti za liječenje boli ovladati tehnikama liječenja boli.

Palijativna skrb prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) jest aktivna potpuna briga za bolesnike čija bolest više ne reagira na postupak liječenja. Cilj palijativnog liječenja je postizanje najbolje kvalitete života teško bolesnih i njihovih obitelji. Palijativna skrb obuhvaća kontrolu i olakšavanje fizičkih simptoma, te psihološku, emocionalnu i duhovnu pomoć bolesniku i obitelji.

Polaznici tečaja upoznati će se s poviješću palijativnog pokreta u Hrvatskoj, organizacijom i financiranjem u svijetu, posebnostima i predloženim modelom organizacije pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Ovladati će metodama kontrole boli te kontrolom ostalih simptoma, posebice u kućnim uvjetima. Uz predavanja teologa i psihologa, težište će biti na etičkim načelima palijativne skrbi, duhovnim odnosima, te psihološkoj pomoći u tuzi i žalovanju.

Prije početka tečaja polaznici će dobiti zbornik predavanja u elektronskom obliku. Na kraju tečaja održati će se seminar s prikazom bolesnika na kojem će polaznici moći raspraviti s predavačima pojedine teme, evaluirati rad nastavnika i odgovoriti na pitanja. Praktični dio tečaja održati će se u Ambulanti za liječenje boli djece te na Zavodu za hematologiju i onkologiju.

Tečaj će biti bodovan europskim sustavom bodovanja ECTS i vrednovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Detaljnije informacije i prijavnica - u privitku:

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Sub, 22. 09. 2018 20:34