Sekcija za profesionalno usmjeravanje - nova pročelnica je Lana Lukačić

Tijekom 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, 8. studenoga 2019.g. održan je sastanak Sekcije za profesionalno usmjeravanje na kojem je izabrana nova pročelnica sekcije - kolegica Lana Lukačić. 

Čestitamo kolegici na izboru i želimo uspješan rad.
Zahvaljujemo prethodnoj pročelnici dr Višnji Perin za dugogodišnje uspješno vođenje sekcije.
Više...

26GKHP - Sekcija za profesionalno usmjeravanje održat će sastanak članstva

Pozivamo kolegice i kolege zaposlene u području profesionalnog usmjeravanja da se pridruže sastanku članstva sekcije koje će se održati na 26GKHP. O terminu sastanka obavijestit ćemo naknadno.
Cilj sastanka Sekcije je upoznati članove s novim izazovima i kretanjima na području profesionalnog usmjeravanja, aktivnostima Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje te potaknuti članove na veće umrežavanje i organiziranje unutar stručnih tijela kako bi se što bolje mogli uhvatiti u koštac s izazovima s kojima se svakodnevno susreću.
Više...

Sekcija za profesionalno usmjeravanje - novo čelništvo sekcije izabranu na Konferenciji u Zadru

Tijekom 25. konferencije hrvatskih psihologa održan je sastanak Sekcije za profesionalno usmjeravanje tijekom kojeg je izabrano novo čelništvo Sekcije za idući četverogodišnji mandat.
U čelništvo sekcije izabrane su Višnja Perin iz Zadra, Natalija Marković iz Rijeke i Anita Blajer iz Slavonskog Broda. Izabrane članice čelništva između sebe su odabrali pročelnicu, Višnja Perin na novi četverogodišnji mandat.

Hrvatsko psihološko društvo čestita novoizabranim članicama čelništva te pročelnici Višnji Perin.


Više...

Sekcija za profesionalno usmjeravanje - novo čelništvo i zapisnik sa sastanka sekcije

Sekcija za profesionalno usmjeravanje – zapisnik sa sastanka sekcije

Sastanak Sekcije za profesionalno umjeravanje HPD-a održan je u četvrtak, 7. studenoga 2013.g. u 11.00 sati u Zagrebu, Hotel Antunović, za vrijeme 21. godišnje konferenciji hrvatskih psihologa.

Na sekciji je bio nazočan 31 psiholog.

DNEVNI RED:

1. Profesionalno usmjeravanje u sustavu zapošljavanja i obrazovanja
2. Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – CISOK centri
3. Najava sastanka ELGPN-a
4. Euroguidance : predstavljanje načina rada savjetnika za prof. usmjeravanje u Baselu, Švicarska
5. Izbori čelništva stručne Sekcije za profesionalno usmjeravanje


Ad 1.
Pročelnica sekcije Mirjana Zećirević predstavila je profesionalno usmjeravanje, te aktivnosti i smjernice za provođenje profesionalnog usmjeravanja unutar Zavoda za zapošljavanje i u obrazovnom sustavu.
Stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje u središnjem uredu HZZ-a, Monika Ivanović, ukratko je upoznala sve prisutne s aktivnostima profesionalnog usmjeravanja i indikatorima rada svih područnih ureda Zavoda za 2013. godinu.
Predstavljene su europske smjernice cjeloživotnog profesionalno usmjeravanja, s posebnim naglaskom na ELGPN i preporuku Europske komisije „Garancija za mlade", te važnost povezivanja sustava zapošljavanja i obrazovanja.
Imajući na umu navedeno, HZZ provodi profesionalno usmjeravanje svih učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola na temelju kojeg se koncipira godišnje istraživanje o profesionalnim namjerama primjenom Ankete o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Istraživanje se provodi u suradnji sa školama, a Anketom se identificiraju prioritetne skupine učenika kojima je potrebna profesionalna pomoć pri odabiru zanimanja, odnosno daljnjeg obrazovanja s naglaskom na učenike sa zdravstvenim, socijalnim i drugim teškoćama.
Nakon identifikacije prioritetnih skupina učenici se uključuju u različite oblike profesionalnog usmjeravanja – profesionalno informiranje, savjetovanje i/ili cjelokupnu psihološko-medicinsku obradu ovisno o specifičnim potrebama učenika. Rezultat savjetovanja je mišljenje o najprimjerenijem obliku obrazovanja. Takav model ranih intervencija u radu s učenicima prevenira rizične čimbenike za školski neuspjeh, rano napuštanje škole i, posljedično, socijalnu isključenost pojedinca.

Ad 2.
CISOK centri su zamišljeni kao centralna mjesta za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere čije su usluge dostupne najširim skupinama korisnika koji su zainteresirani za osobni profesionalni razvoj, promjenu karijere ili traženje posla. Usluge informiranja i savjetovanja o karijeri su besplatne.
Svrha uspostave centara izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja kao i poticanje uključivanja svih osoba zainteresiranih za unaprjeđenje vještina za razvoj karijere i povećanje zapošljivosti (ne samo onih korisnika koji se tradicionalno smatraju korisnicima Zavoda). Velika važnost pridaje se povećanju dostupnosti spomenutih usluga kroz fleksibilnije, klijentima prilagođene te efikasnije usluge i procedure. Otvoreno je 8 CISOK Centara, s tendecijom otvaranja novih Centara u drugim gradovima RH.
Stručna savjetnica za CISOK u središnjem uredu HZZ-a, Lana Lukačić, ukratko je upoznala sve prisutne s provedenim aktivnostima i uslugama CISOK-a, indikatorima rada CISOK-a te razlikom između usluga profesionalnog usmjeravanja u HZZ-u i CISOK Centara
U raspravu se uključio dr.sc Krunoslav Matešić kojeg interesira koja je uloga psihologa u CISOK-u, te hoće li će se koristiti psihologijsko testiranje korisnika kao preduvjet za ispravno pruženo profesionalno usmjeravanje?
Pročelnica sekcije Mirjana Zećirević je odgovorila na ovaj upit, na način da je objasnila razliku u pružanju i vrsti usluga profesionalnog usmjeravanja između CISOK-a i HZZ-a, s naglaskom da će se u HZZ-u i dalje pružati usluge profesionalnog usmjeravanja koje će obuhvaćati psihologijsko testiranja.

Ad 3.
Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (engl. Europeanlifelongguidancepolicynetwork – skr. ELGPN) utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednačavanja politika cjeloživotnog usmjeravanja u području zapošljavanja i obrazovanja u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima.
Članstvo u ELGPN-u znači priznanje Hrvatskom zavoda za zapošljavanje i drugim partnerskim institucijama u Republici Hrvatskoj za stručan rad u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te mogućnost daljnjeg unapređenja sustava sukladno važećim smjernicama Europske Unije u cilju usklađivanja obrazovnih ishoda s potrebama tržišta rada, te povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti građana Republike Hrvatske.
Kako su zapažene aktivnost predstavnika Republike Hrvatske u ELGPN-u ponuđeno je dase u Hrvatskoj organizirasastanak ELGPN-a u lipnju 2014. Biti će organiziran plenarni skup u Zagrebu uz sudjelovanje 29 zemalja.

Ad 4.
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje.
S obzirom na intenzivnu suradnju između Euroguidance centra i HZZ-a, u vezi „jobshadowinga" - stručnog usavršavanja koje se odvija kroz proučavanje svakodnevnog posla, radne okoline, metoda i načina rada u profesionalnom usmjeravanju, predstavnici Euroguidance centra iz Švicarske kontaktirali su Agenciju za mobilnost s prijedlogom organizacije "jobshadowinga" za gđuYvonneRadielović iz Savjetovališta za profesionalno usmjeravanje u Baselu.
Gospođa Radielović je u okviru svog petodnevnog posjeta Zagrebu, u razdoblju od 4. do 8. studenog 2013., posjetila ustanove koje se bave profesionalnim usmjeravanjem, uključujući HZZ.
Sudjelovala je u radu sekciji za profesionalno usmjeravanje na kojoj je predstavila svoj rad kao kliničkog psihologa i savjetnika za razvoj karijere, te upoznala sve prisutne s načinima rada u Savjetovalištu za profesionalno usmjeravanje u Baselu.
Gospodin dr.sc Krunoslav Matešić postavio je upit gospođi Radielović kako u Švicarskoj rade profesionalno usmjeravanje i da li koriste kognitivne testove. Gospođa Radielović je odgovorila da koriste kognitivne testove, kao i razne druge psihologijske mjerne instrumente i tehnike savjetovanja.

Ad 5.
Skupština HPD-a na 60. sjednici održanoj 11. Svibnja 2013 godine usvojila je Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a. Kolege i kolegice koji članovi sekcije za profesionalno usmjeravanje i drugi prisutni jednoglasno su prihvatili Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a, kao Pravilnik sekcije za profesionalno usmjeravanje.
Članovi sekcije za profesionalno usmjeravanje izabrali su konsenzusom novo čelništvo sekcije. Prije izbora dosadašnja pročelnica sekcije Mirjana Zećirević definirala je odgovornost i obaveze čelništva sekcije, prema Pravilniku o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a
U čelništvo sekcije izabrani su Višnja Perin , Iva Milanović, Boris Pilepić i Devid Kos. Izabrani članovi čelništva između sebe su odabrali pročelnicu (Višnja Perin) i dopročelnika ( Devid Kos).

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Sri, 23. 09. 2020 21:31