Sekcija za profesionalno usmjeravanje - novo čelništvo i zapisnik sa sastanka sekcije

Sekcija za profesionalno usmjeravanje – zapisnik sa sastanka sekcije

Sastanak Sekcije za profesionalno umjeravanje HPD-a održan je u četvrtak, 7. studenoga 2013.g. u 11.00 sati u Zagrebu, Hotel Antunović, za vrijeme 21. godišnje konferenciji hrvatskih psihologa.

Na sekciji je bio nazočan 31 psiholog.

DNEVNI RED:

1. Profesionalno usmjeravanje u sustavu zapošljavanja i obrazovanja
2. Profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – CISOK centri
3. Najava sastanka ELGPN-a
4. Euroguidance : predstavljanje načina rada savjetnika za prof. usmjeravanje u Baselu, Švicarska
5. Izbori čelništva stručne Sekcije za profesionalno usmjeravanje


Ad 1.
Pročelnica sekcije Mirjana Zećirević predstavila je profesionalno usmjeravanje, te aktivnosti i smjernice za provođenje profesionalnog usmjeravanja unutar Zavoda za zapošljavanje i u obrazovnom sustavu.
Stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje u središnjem uredu HZZ-a, Monika Ivanović, ukratko je upoznala sve prisutne s aktivnostima profesionalnog usmjeravanja i indikatorima rada svih područnih ureda Zavoda za 2013. godinu.
Predstavljene su europske smjernice cjeloživotnog profesionalno usmjeravanja, s posebnim naglaskom na ELGPN i preporuku Europske komisije „Garancija za mlade", te važnost povezivanja sustava zapošljavanja i obrazovanja.
Imajući na umu navedeno, HZZ provodi profesionalno usmjeravanje svih učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola na temelju kojeg se koncipira godišnje istraživanje o profesionalnim namjerama primjenom Ankete o profesionalnim namjerama učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Istraživanje se provodi u suradnji sa školama, a Anketom se identificiraju prioritetne skupine učenika kojima je potrebna profesionalna pomoć pri odabiru zanimanja, odnosno daljnjeg obrazovanja s naglaskom na učenike sa zdravstvenim, socijalnim i drugim teškoćama.
Nakon identifikacije prioritetnih skupina učenici se uključuju u različite oblike profesionalnog usmjeravanja – profesionalno informiranje, savjetovanje i/ili cjelokupnu psihološko-medicinsku obradu ovisno o specifičnim potrebama učenika. Rezultat savjetovanja je mišljenje o najprimjerenijem obliku obrazovanja. Takav model ranih intervencija u radu s učenicima prevenira rizične čimbenike za školski neuspjeh, rano napuštanje škole i, posljedično, socijalnu isključenost pojedinca.

Ad 2.
CISOK centri su zamišljeni kao centralna mjesta za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere čije su usluge dostupne najširim skupinama korisnika koji su zainteresirani za osobni profesionalni razvoj, promjenu karijere ili traženje posla. Usluge informiranja i savjetovanja o karijeri su besplatne.
Svrha uspostave centara izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja kao i poticanje uključivanja svih osoba zainteresiranih za unaprjeđenje vještina za razvoj karijere i povećanje zapošljivosti (ne samo onih korisnika koji se tradicionalno smatraju korisnicima Zavoda). Velika važnost pridaje se povećanju dostupnosti spomenutih usluga kroz fleksibilnije, klijentima prilagođene te efikasnije usluge i procedure. Otvoreno je 8 CISOK Centara, s tendecijom otvaranja novih Centara u drugim gradovima RH.
Stručna savjetnica za CISOK u središnjem uredu HZZ-a, Lana Lukačić, ukratko je upoznala sve prisutne s provedenim aktivnostima i uslugama CISOK-a, indikatorima rada CISOK-a te razlikom između usluga profesionalnog usmjeravanja u HZZ-u i CISOK Centara
U raspravu se uključio dr.sc Krunoslav Matešić kojeg interesira koja je uloga psihologa u CISOK-u, te hoće li će se koristiti psihologijsko testiranje korisnika kao preduvjet za ispravno pruženo profesionalno usmjeravanje?
Pročelnica sekcije Mirjana Zećirević je odgovorila na ovaj upit, na način da je objasnila razliku u pružanju i vrsti usluga profesionalnog usmjeravanja između CISOK-a i HZZ-a, s naglaskom da će se u HZZ-u i dalje pružati usluge profesionalnog usmjeravanja koje će obuhvaćati psihologijsko testiranja.

Ad 3.
Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (engl. Europeanlifelongguidancepolicynetwork – skr. ELGPN) utemeljena je 2007. godine na inicijativu Europske komisije s ciljem ujednačavanja politika cjeloživotnog usmjeravanja u području zapošljavanja i obrazovanja u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima.
Članstvo u ELGPN-u znači priznanje Hrvatskom zavoda za zapošljavanje i drugim partnerskim institucijama u Republici Hrvatskoj za stručan rad u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te mogućnost daljnjeg unapređenja sustava sukladno važećim smjernicama Europske Unije u cilju usklađivanja obrazovnih ishoda s potrebama tržišta rada, te povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti građana Republike Hrvatske.
Kako su zapažene aktivnost predstavnika Republike Hrvatske u ELGPN-u ponuđeno je dase u Hrvatskoj organizirasastanak ELGPN-a u lipnju 2014. Biti će organiziran plenarni skup u Zagrebu uz sudjelovanje 29 zemalja.

Ad 4.
Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje.
S obzirom na intenzivnu suradnju između Euroguidance centra i HZZ-a, u vezi „jobshadowinga" - stručnog usavršavanja koje se odvija kroz proučavanje svakodnevnog posla, radne okoline, metoda i načina rada u profesionalnom usmjeravanju, predstavnici Euroguidance centra iz Švicarske kontaktirali su Agenciju za mobilnost s prijedlogom organizacije "jobshadowinga" za gđuYvonneRadielović iz Savjetovališta za profesionalno usmjeravanje u Baselu.
Gospođa Radielović je u okviru svog petodnevnog posjeta Zagrebu, u razdoblju od 4. do 8. studenog 2013., posjetila ustanove koje se bave profesionalnim usmjeravanjem, uključujući HZZ.
Sudjelovala je u radu sekciji za profesionalno usmjeravanje na kojoj je predstavila svoj rad kao kliničkog psihologa i savjetnika za razvoj karijere, te upoznala sve prisutne s načinima rada u Savjetovalištu za profesionalno usmjeravanje u Baselu.
Gospodin dr.sc Krunoslav Matešić postavio je upit gospođi Radielović kako u Švicarskoj rade profesionalno usmjeravanje i da li koriste kognitivne testove. Gospođa Radielović je odgovorila da koriste kognitivne testove, kao i razne druge psihologijske mjerne instrumente i tehnike savjetovanja.

Ad 5.
Skupština HPD-a na 60. sjednici održanoj 11. Svibnja 2013 godine usvojila je Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a. Kolege i kolegice koji članovi sekcije za profesionalno usmjeravanje i drugi prisutni jednoglasno su prihvatili Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a, kao Pravilnik sekcije za profesionalno usmjeravanje.
Članovi sekcije za profesionalno usmjeravanje izabrali su konsenzusom novo čelništvo sekcije. Prije izbora dosadašnja pročelnica sekcije Mirjana Zećirević definirala je odgovornost i obaveze čelništva sekcije, prema Pravilniku o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a
U čelništvo sekcije izabrani su Višnja Perin , Iva Milanović, Boris Pilepić i Devid Kos. Izabrani članovi čelništva između sebe su odabrali pročelnicu (Višnja Perin) i dopročelnika ( Devid Kos).

natrag na vrh ▲
Pet, 14. 08. 2020 03:16