4. simpozij penološke psihologije na 24. GKHP

Sekcija za penološku psihologiju najavljuje svoje aktivnosti na 24. GKHP - 4. simpozij penološke psihologije
ULOGA PSIHOLOGA U OČUVANJU I UNAPRIJEĐENJU ZDRAVLJA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Malo je sličnih radnih organizacija kojima je svrha nadzor, osiguranje i resocijalizacija kriminalizirane, često nesuradljive i potencijalno nasilne populacije. Rad u zatvorskim uvjetima predstavlja jedno od najstresnijih područja rada. U dijelu simpozija koji je vezan za ulogu psihologa u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja, kako zaposlenika, tako i zatvorenika, pokušat ćemo odgovoriti na neka od sljedećih pitanja: „S kojim se izvorima stresa zaposlenici zatvorskog sustava svakodnevno susreću u svom radnom okruženju te koje posljedice ono ostavlja na njihovo zdravlje i dobrobit? Kakav utjecaj na osjećaj sigurnosti zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora imaju njihove karakteristike ličnosti, empatija ili zdravlje? U kakvom su odnosu osjećaj sigurnosti zatvorenika i njihovo funkcioniranje u socijalnoj okolini? Predstavlja li postupanje i tretman zatvorenika s mentalnim poremećajima poseban izazov za zatvorske službenike? Kakva je EU praksa vezana za brigu o mentalnom zdravlju zatvorenika, posebno ranjivih skupina zatvorenika i onih s psihijatrijskim dijagnozama? Jesu li zatvorenici u jednakoj poziciji u odnosu na mogućnosti liječenja kao i osobe na slobodi? Jesu li svi službenici koji sudjeluju u programu izvršavanja kazne zatvora u dovoljnoj mjeri upoznati s mogućim utjecajima zatvaranja na mentalno zdravlje zatvorenika te na potrebu uvažavanja posebnosti u njihovom tretmanu kako bi se izbjegle trajnije posljedice na zdravlje zatvorenika? Kakva su stajališta Europskog suda za ljudska prava na ovom području?“.
U drugom dijelu simpozija, vezanom za penološke teme, bit će predstavljena dva istraživanja. Jedno je vezano za maloljetne počinitelje kaznenih djela i odnosi se na ispitivanje percepcije potreba maloljetnika i mogućnosti njihova zadovoljenja u Odgojnom zavodu u Turopolju, provedeno u svrhu uvođenja novih oblika aktivnosti u radu s maloljetnicima. Drugo se odnosi na ispitivanje stavova javnosti, policije i zatvorenika i pokušat će odgovoriti na pitanja: „Koliko povjerenja javnost, policija i zatvorenici imaju u kazneno-pravni sustav? Čemu pripisuju uzroke kriminalnog ponašanja te zagovaraju li više kažnjavanje ili rehabilitaciju? Razlikuju li se međusobno njihovi stavovi i jesu li se promijenili tijekom vremena?“.

Radujemo se vašem dolasku!
Sekcija za penološku psihologiju HPD-a
Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Sub, 01. 10. 2022 07:01