Povijest psihologije (102)

0.
 • ŠVERKO, B., JERNEIĆ, Ž., (1989),
 • Prof.dr. Boris Petz - život i rad.
 • Primijenj. psihol. 10 (1), 3-12, .
0.
 • SZABO, S. (1999),
 • Psihofizika i psihofiziologija osjeta.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 34-36, Zagreb.
0.
 • SZABO, S., GLAVICA, M. (prir.) (1999),
 • Magistarski i specijalistički radovi obranjeni na Odsjeku za psihologiju (1969. - 1999.).
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 85-92, Zagreb.
0.
 • SZABO, S., GLAVICA, M. (prir.) (1999),
 • Doktorske disertacije obranjene od osnivanje katedre za psihologiju do danas (1929. - 1999.).
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 81-84, Zagreb.
0.
 • SZABO, S., GLAVICA, M. (prir.) (1999),
 • Članovi Odsjeka za psihologiju do 1999.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 15-20, Zagreb.
0.
 • SZABO, S., GLAVICA, M. (prir.) (1999),
 • Bibliografija članova Odsjeka za psihologiju.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 93-152, Zagreb.
0.
 • SZABO, S., KOLESARIĆ, V., BRENK, K. (1991),
 • Research of Zoran Bujas in the field of psychophisics and sensory psyhophisiology.
 • Rev. psihol. 21 (1), 13-17, .
0.
 • TARBUK, D. (1984),
 • Razvoj psihološkog testiranja u profesionalnoj orijentaciji u SR Hrvatskoj.
 • U: Matešić, K.: Prvo jugoslavensko savjetovanje o psihologijskim mjernim instrumentima. Društvo psihologa SR Hrvatske i Zavod SR Slovenije za produktivnost dela - Center za psihodijagnostična sredstva., Zagreb - Ljubljana. ( Profesionalna orijentacija )
0.
 • TARBUK, D., KOREN, I. (1991),
 • Zoran Bujas work in the field of vocational guidance.
 • Rev. psihol. 21 (1), 33-35, .
0.
 • TOLIČIĆ, I. (1983),
 • Zasluge akademika Zorana Bujasa za razvoj slovenske psihologije.
 • Primijenj. psihol. 4 (1-4), Zagreb.
0.
 • VINSKI, D. (1971),
 • Razvoj profesionalne orijentacije u Hrvatskoj.
 • Informacije Društva psihologa Hrvatske br. 31, (preneseno) Psiholog 7 (1-2), 41-45, .
0.
 • VIZEK-VIDOVIĆ, V. (1999),
 • Diplomski radovi obranjeni od 1955. do 1999. godine.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 21-22, Zagreb.
Sri, 03. 06. 2020 23:59