Povijest psihologije (102)

0.
 • OBRADOVIĆ, V. (2010),
 • Psihološka analiza poslova u
 • U: Parmač Kovačić, Tonković, M. (ur.) Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost i budućnost. Program i sažeci priopćenja, Odsjek za psihologiju, Filzofski fakultet i Hrvatsko psihološko društvo, 22, Zagreb.
0.
 • OGNEJNOVIĆ, P. (1991),
 • Zoran Bujas and the great issues of psychophisics.
 • Rev. psihol. 21 (1), 19-20, .
0.
 • PAVLINA, Ž. (1986),
 • Ramiro Bujas kao naš suvremenik.
 • 7. psihologijski skup "Dani Ramira Bujasa" - 1984. Primijenj. psihol. 7 (1-4), 144-151, .
0.
 • PAVLINA, Ž. (1989),
 • Zoran Bujas.
 • U: Hrvatski biografski leksikon, Ur: A.Stipčević, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2, 453-455, Zagreb.
0.
 • PAVLINA, Ž. (1999),
 • Jezična usustavljenost i drevnost hrvatskog (vojno)psihologijskog naziva
 • Knjiga sažetaka - 7. god.konf.hrv.psihologa, Split.
0.
 • PAVLINA, Ž. (2008),
 • Davni pokušaj normiranja psihologijskog nazivlja na području bivše države.
 • U: Hadžiselimović, Dž., Kolesarić, V., Pregrad, J., Plavšić, M. (ur.) - Knjiga sažetaka - 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, str. 139, Poreč. ( psihologijsko nazivlje, povijest psihologije )
0.
 • PAVLINA, Ž., FILJAK, T., BALIĆ, A., CIPPICO, I., FILJAK, S., MATEŠIĆ, K., TRLEK, M., TRUT, V., BRKIĆ, N. (2005),
 • Sudjelovanje hrvatskih psihologa u obrani Domovine.
 • Sažetci radova - 13. god.konf.hrv.psihologa, Osijek. ( Vojna psihologija )
0.
 • PAVLINA, Ž., KNEZOVIĆ, Z., FILJAK, T., CIPPICO, I. (2006),
 • 15 godina hrvatske vojne psihologije.
 • U: Jelčić, J., Lopižić, J., Lugović, G., Sušanj, Z. (ur.) Ljudski potencijali kroz životni vijek. Knjiga sažetaka 14.god.konf.hrvatskih psihologa, Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Šibenik, str. 57, Šibenik/Vodice.
0.
 • PAVLINA, Ž., KOLESARIĆ, V. (1987),
 • Značenje Psihologijskog instituta zagrebačkog sveučilišta za razvoj psihologije u nas.
 • Primijenje. psihol. 8 (1), .
0.
 • PAVLINA, ž., KOLESARIĆ, V. (1991),
 • Zoran Bujas: Biography.
 • Rev. psihol. 21 (1), 3-4, .
0.
 • PAVLINA, Ž., KOLESARIĆ, V. (1995),
 • Dva dosad bibliografski nepoznata znanstvenopopularna članika Ramira Bujasa.
 • Sažeci priopćenja - 12. Dani Ramira Bujasa, Zagreb.
0.
 • PAVLINA, Ž., KOLESARIĆ, V., MATEŠIĆ, K. (1995),
 • Akademik Zoran Bujas - Temeljac hrvatske psihologije.
 • Hrvatski psihologijski glasnik, 1 (3-4), 6-10, .
0.
 • PAVLINA, Ž., KOLESARIĆ, V., MATEŠIĆ, K., TOPIĆ, F. (2007),
 • Psychology in Croatia.
 • Hrvatsko psihološko društvo, 30 str., Zagreb.
0.
 • PAVLINA, Ž., KOVAČIĆ, M. (1973),
 • Psiholozi u Hrvatskoj.
 • U: Pavlina, Ž., Kovačić, M.: Imenik psihologa u Hrvatskoj., Zagreb.
0.
 • PEČJAK, V. (1980),
 • Kratki prikaz razvoja psihologije u Jugoslaviji.
 • Primijenj. psihol. 1 (2-3), 205-216, .
Čet, 09. 07. 2020 12:41