Povijest psihologije (102)

0.
 • *** (1999),
 • Bibliografija članova Odsjeka za psihologiju.
 • U: Ajduković, D. (ur.) Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća. 1929-1999. 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 93-152, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Zagreb.
0.
 • AJDUKOVIĆ, D. (1999),
 • Istraživanje psihosocijalnih posljedica rata.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 47-49, Zagreb.
0.
 • AJDUKOVIĆ, D. (ur.) (1999),
 • Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1929. - 1999.
 • Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju, Zagreb.
0.
 • ARAMBAŠIĆ, L. (1999),
 • Sveučilišni udžbenici.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 27-28, Zagreb.
0.
 • BAČIĆ, J., LOPIŽIĆ, J. (1998),
 • Ubožištva u Dubrovniku od 14. do 18. stoljeća. Prilog raspravi o skrbi i odnosu prema osobama s posebnim potrebama u starom Dubrovniku.
 • Sažeci radova - 6. god.konf.hrv.psihologa, Zagreb.
0.
 • BARTOLOVIĆ, B. (1991),
 • Zoran Bujas research and proposals in the area of dokimology (assessment of scholastic achievement).
 • Rev. psihol. 21 (1), 29-31, .
0.
 • BELE-POTOČNIK, Ž. (1984),
 • Prikaz i ocjena opremljenosti psihološke djelatnosti raznih područja sa psihodijagnostičkim instrumentima.
 • U: Matešić, K.: Prvo jugoslavensko savjetovanje o psihologijskim mjernim instrumentima. Društvo psihologa SR Hrvatske i Zavod SR Slovenije za produktivnost dela - Center za psihodijagnostična sredstva., Zagreb - Ljubljana.
0.
 • BOŽIČEVIĆ, V. (1982),
 • Ivan Mihajlovič Sečenov i psihologija.
 • Zbornik radova - Dani psihologije 1980/81. Odsjek za psihologiju. Filozofski fakultet, Zadar.
0.
 • BRATKO, D., BUŠKO, V., IVANEC, D., KERESTEŠ, G., KUTEROVAC-JAGODIĆ, G., MARUŠIĆ, I., MASLIĆ-SERŠIĆ, D. (1999),
 • Odsjek i psihologija u 21. stoljeću.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 79-80, Zagreb.
0.
 • BUJAS, Z. (1964),
 • Henry Piéron.
 • Acta Instituti Psychologici Universitatis Zagrabiensis, 35, 3-5, .
0.
 • BUJAS, Z. (1965),
 • Sedmogodišnji plan istraživanja na području psihologije.
 • U: Stanje i perspektive jugoslavenske psihologije, 143-151, Beograd.
0.
 • ČORKALO, D. (1999),
 • Razvitak posljediplomskih studija psihologije.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 23-26, Zagreb.
0.
 • ČORKO, I. (1999),
 • STUP - Klub studenata psihologije.
 • U: Psihologija - znanost za čovjeka 21. stoljeća: 70 godina Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1929 - 1999, Ajduković, D. (ur.), 29-30, Zagreb.
0.
 • FILIPAN, B. (1997),
 • Psihohistorijski pristup autobiografskoj građi o školovanju i produktivnoj draovitosti Ivana Kukuljevića Sakcinskog.
 • U: Knjiga sažetaka - 5. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, str. 31. Društvo psihologa Varaždin-Čakovec, Varaždin-Čakovec.
0.
 • GALIĆ, Z. (2010),
 • Od stavova prema radu do percepcije
 • U: Parmač Kovačić, Tonković, M. (ur.) Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost i budućnost. Program i sažeci priopćenja, Odsjek za psihologiju, Filzofski fakultet i Hrvatsko psihološko društvo, 15, Zagreb.
Pet, 07. 08. 2020 14:05