Teorija i filozofija znanosti i psihologije (28)

0.
 • BAHTIJAREVIĆ-ŠIBER, F. (1982),
 • Psihologijski aspekti Marxovog djela.
 • Revija za psihologiju 12 (1-2), 103-119, .
0.
 • BARATH, A. (1981),
 • Psihologija danas: njezine krize, dileme i perspektive.
 • Primijenj. psihol. 2 (4), Zagreb.
0.
 • BELLINO, F. (2006),
 • Reasonableness as "cognitio affectiva".
 • Sažetci radova. 15. Dani psihologije, Zadar.
0.
 • BEN – DAVID, J. (1986),
 • Uloga znanstvenika u društvu.
 • Školska knjiga, Zagreb.
0.
 • BUJAS, R. (1943),
 • Pitanje duhoznanstvene psihologije.
 • Napredak, 9-10, .
0.
 • CAPRA, F. (1986),
 • Vrijeme preokreta: znanost, društvo i nastupajuća kultura
 • Globus, Zagreb.
0.
 • ĆIRIĆ, J. (2000),
 • Elementi filozofije matematike kod Jeana Piageta.
 • Sažetci radova - XII. Dani psihologije., Zadar.
0.
 • ĆIRIĆ, J. (2002),
 • Filozofijski problemi emocionalne inteligencije.
 • U: Sorić, I. (ur.) Sažetci radova - 13. Dani psihologije. Odsjek za psihologiju. Filozofski fakultet u Zadru , Zadar.
0.
 • GOLČIĆ, G., GOLČIĆ, J. (2004),
 • Početci misaonosti, smrt i besmrtnost duše, korijeni parapsihologije (pro et contra teizma, ateizma i agnosticizma).
 • Sažetci radova - 14. Dani psihologije, Zadar.
0.
 • GOLČIĆ, J. (1998),
 • Sažetost i sadržajnost uzoraka istraživanja naših psihologa.
 • U: Lacković-Grgin, K. (ur.) Sažetci radova - 11. Dani psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, str. 24, .
0.
 • HORWAN, J. (2001),
 • Kraj znanosti.
 • Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.
0.
 • KLAPČIĆ, B. (2000),
 • Transhumanistička psihologija - deja vu ili nova paradigma?
 • Knjiga sažetaka - 9. god.konf.hrv.psihologa, Zagreb.
0.
 • KUHN, T. S. (1999),
 • Struktura znanstvenih revolucija.
 • Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb.
0.
 • LAUC, A., MUJIĆ, N. (1981),
 • Sloboda stvaranja i stvaranje slobode.
 • Sažeci priopćenja - 7. kongres psihologa SFRJ. Društvo psihologa Hrvatske, Zagreb.
0.
 • LUCCIO, R. (2005),
 • Vallues as attractors.
 • Sažetci radova - 13. god.konf.hrv.psihologa, Osijek.
Pet, 07. 08. 2020 14:09