Metodologija psihologije i znanstvenog rada (54)

0.
 • STEVKOVIĆ, Lj. (2011),
 • Analiza evidentiranja slučajea zlostavljanja i zanemarivanja djece: Iskustva pilot istraživanja u Centru za socijalni rad grada Beograda.
 • U: Čorkalo Biruški, D., Vukasović, T. - Sažeci priopćenja, 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 25, Zagreb.
0.
 • TODOROVSKI, N. (1974),
 • Sociometrijski status u ograničenom i neograničenim izboru.
 • Revija za psihologiju 4 (1), Zagreb.
0.
 • VALERJEV, P., PEDIŠIĆ, A. (2000),
 • Wasonov izborni zadatak: utjecaj upute tipova kondicionala i tematskog materijala.
 • Sažetci radova - XII. Dani psihologije, Zadar.
0.
 • VUJEVIĆ, M. (1983),
 • Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti.
 • Informator, Zagreb.
0.
 • VUJEVIĆ, M. (1990),
 • Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti.
 • Informator, Zagreb.
0.
 • VUKOSAV, Ž. (1987),
 • Kako treba citirati psihologijsku literaturu.
 • Revija za psihologiju, 17 (1-2), 89-97, .
0.
 • VUKOSAV, Ž. (1988),
 • Kompjutorska obrada teksta sa složenom znanstvenom notacijom pomoću "chiwritera".
 • Primjenj.psihol. 9 (3-4), Zagreb.
0.
 • ZELENIKA, A. (1990),
 • Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.
 • Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
0.
 • ŽUGAJ, A. (1989),
 • Osnovne metode znanstvenog i stručnog rada.
 • "Samobor" - RO za grafičku djelatnost, Zagreb.
Čet, 09. 07. 2020 20:46