Metodologija psihologije i znanstvenog rada (54)

0.
0.
 • MILAS, G. (2005),
 • Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima
 • Naklada Slap, Jastrebarsko.
0.
 • MUNIZ, J., BATRAM, D., EVERS, A., BOBEN, D., MATESIC, K. (2001),
 • Testing practice in European countries: The professionals' view.
 • Book of Abstracts, 62, VIIth European Congress on Psychology, London, , .
0.
 • MUNIZ, J., BATRAM, D., EVERS, A., BOBEN, D., MATESIC, K., GLABEKE, K., FERNANDEZ-HERMIDA, J.R., ZAAL, J.N. (2001),
 • Testing practices in European Countries.
 • European Journal of Psychological Assessment, 17, 3, 201-211, .
0.
 • NYQUIST CECH, B. (2007),
 • Can research be empowering?
 • 6th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability, Abstracts, p. 96, Zagreb.
0.
 • PETZ, B. (1968),
 • O nekim slučajevima kad su rezultati "predobri" da bi bili istiniti.
 • Statistička revija, 18, 129-137 (i u: Primijenj. psihol. 10 (1), 45-50), . ( hi-kvadrat test, t-distribucija, dvosmjerno testiranje, distribucija nizova, premali hi-kvadrat )
0.
 • PETZ, B. (1984),
 • Pokušaj evaluacije nekih tehnika procjene.
 • U: Stary, D. (ur.) 6. Dani Ramira Bujasa - 1981, str. 103-111. Društvo psihologa Hrvatske, Zagreb.
0.
 • PETZ, B. (1994),
 • Psihologijski aspekti teorije odlučivanja.
 • Policija i sigurnost, 5, 459-492, .
0.
 • PIFAT-MRZLJAK, G. (2000),
 • UNESCO dokumenti: deklaracija o znanosti i upotrebi znanja.
 • Knjiga sažetaka - 10. god.konf.hrv. psihologa, Zagreb.
0.
 • RIMAC, I. (2011),
 • Usporedivost empirijskih rezultata u međunarodnim istraživanjima - teorijski pogledi i empirijski pokazatelji.
 • U: Čorkalo Biruški, D., Vukasović, T. - Sažeci priopćenja, 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 21, Zagreb.
0.
 • SAGAN, C. (2000),
 • Svijet progonjen demonima: Znanost kao svijeća u tami.
 • Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.
0.
 • SINDIK, J. (1997),
 • Ekstremne vrijednosti procjena na skali Likertovog tipa kao indikatori testovnog ponašanja grupa ispitanika.
 • Sažeci priopćenja - 13. Dani Ramira Bujasa, Zagreb.
0.
 • SINDIK, J. (1998),
 • Jednostavna kvantitativna metoda za praćenje stanja entiteta te za planiranje i programiranje u razvojnoj i edukacijskoj psihologiji.
 • U: Lacković-Grgin, K. (ur.) Sažetci radova - 11. Dani psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, str. 59, .
0.
 • SINDIK, J. (2002),
 • Algoritamsko povezivanje relacijske baze podataka kao osnova planiranja u edukacijskoj i kineziološkoj psihologiji te u psihologiji rada.
 • Knjiga sažetaka - 10. god.konf.hrv.psihologa, Plitvice.
0.
 • SORIĆ, B., PETZ, B. (1989),
 • Koliko postotak znanstvenih otkrića nisu otkrića?
 • Primijenj. psihol. 10 (1), 51-57, . ( nul-hipoteza, statistički značajna razlika, vjerojatnost, populacija, "znanstvena otkrića" )
Pon, 01. 06. 2020 17:24