Metodologija psihologije i znanstvenog rada (54)

0.
 • JERNEIĆ, Ž., ROHAČEK, A., RIMAC, I. (1982),
 • Prilog postupku ispitivanja okulomotorne koordinacije.
 • Zbornik radova - Dani psihologije 1980/81. Odsjek za psihologiju. Filozofski fakultet, Zadar.
0.
 • JONES, D., GREGOV, LJ., SLAVIĆ, A. (2004),
 • Prezentacija novih istraživačkih tehnologija.
 • Sažetci radova - 14. Dani psihologije, Zadar.
0.
 • KLJAIĆ, S. (1977),
 • Provjeravanje doživljaja eksperimentalne situacije nakon pokusa.
 • U: Stary. D. (ur.) Stručni skup psihologa "Dani Ramira Bujasa" 1976. Društvo psihologa SR Hrvatske, 125-134, Zagreb.
0.
 • KNEŽEVIĆ, A. (2004),
 • (Multi)fractility od physiological time-series.
 • Sažetci radova - 14. Dani psihologije , Zadar.
0.
 • KOLESARIĆ, V. (1991),
 • Znanstvena istraživanja u vrijeme rata.
 • U: Krizmanić, M. i sur. (ur.), Psihologija i psiholozi u obrani domovine (str. 92-95). Medicinski fakultet, Filozofski fakultet i Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske, Zagreb.
0.
 • KOLESARIĆ, V., AJDUKOVIĆ, D. (2010),
 • Suvremeni tokovi u psihologijskoj metodologiji.
 • U: Knjiga sažetaka - 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 125, Opatija.
0.
 • KRKOVIĆ, A. (1974),
 • Klasifikacija ispitanika.
 • Zavod za produktivnost rada, Zagreb.
0.
 • LAZIĆ, E., DUJMOVIĆ, J., HREN, D. (2006),
 • Retention of basic sciences knowledge at clinical years of medical curriculum.
 • Croatian Medical Journal, 47, 6, str. 882, .
0.
 • LUCCIO, R. (2004),
 • Chaos v. complexity: two paths towards non-linear dynamics.
 • Sažetci radova - 14. Dani psihologije , Zadar.
0.
 • MARTINIS, M. (2004),
 • Application of random matrix theory to biological time-series analiysis.
 • Sažetci radova - 14. Dani psihologije , Zadar.
0.
 • MATEŠIĆ, K. (1988),
 • O suvremenoj kompjuterskoj pripremi tekstova.
 • Zbornik radova OOUR-a Pedagogijske znanosti Filozofskog faakulteta u Zagrebu, Zagreb.
0.
 • MATEŠIĆ, K. (1988),
 • Priprava rokopisa s pomočjo računala.
 • Knjiga '88, 11-12, 485-488, .
0.
 • MATEŠIĆ, K. (2000),
 • EFPPA Standing Committee for Tests and Testing. London, 23. i 24. ožujka, 2000.
 • Suvremena psihologija, 3, 219-220, .
0.
 • MATEŠIĆ, K. (2007),
 • O problemima kvalificiranosti korisnika psiholoških testova.
 • U: Lopižić, J. (ur.) Knjiga sažetaka - 15. god.kon.hrv.psihologa, str. 11, Cavtat.
0.
 • MEJOVŠEK, M. (2003),
 • Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
 • Naklada Slap, Jastrebarsko.
Pon, 01. 06. 2020 17:41