Metodologija psihologije i znanstvenog rada (54)

0.
 • ANDRILOVIĆ, V. (1991),
 • Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja.
 • Školska knjiga, Zagreb.
0.
 • BANKS, A. (1971),
 • O metodologiji nauka koje proučavaju ponašanje.
 • Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
0.
 • BARATH, A., CANNELL, F. (1978),
 • Utjecaj intonacije pitanja na odgovore i zalaganje ispitanika u anketi.
 • Revija za psihologiju 8 (1-2), Zagreb.
0.
 • BATARELO, A. – Ž. (1990),
 • Kritika tradicionalne metodologije: problematika "problema" u istraživačkom radu.
 • Ekonomski analitičar (TEB-ov informativni teoretsko-praktični mjesečnik), vol 1., str. 39-45,, Zagreb.
0.
 • BEARA, M., VLAJKOVIĆ, A., HANAK, N. (2011),
 • Iskustva pilot istraživanja BECAN projekta u Vojvodini: prikaz slučaja jedne ruralne škole.
 • U: Čorkalo Biruški, D., Vukasović, T. - Sažeci priopćenja, 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 23, Zagreb.
0.
 • BUJAS, R., BUJAS, Z. (1942),
 • Dobivanje psihologijskih podataka i njihovo računsko obrađivanje.
 • Zagreb.
0.
 • BUJAS, Z. (1932),
 • Psihologijske vježbe.
 • Zagreb.
0.
 • BUJAS, Z. (1967),
 • Uvod u metode eksperimentalne psihologije.
 • (Izdanje ponovljeno 1974, 1981), Školska knjiga, Zagreb.
0.
 • FULGOSI, A. (1958),
 • Objektivno mjerenje u psihologiji.
 • Vojnosanitetski pregled, 5, 409-410, .
0.
 • FULGOSI, A. (1974),
 • Znanstveni status eksperimenta u suvremenoj psihologiji - nesustavno eksperimentiranje.
 • Revija za psihologiju 4 (2), Zagreb.
0.
 • FULGOSI, A. (1975),
 • Znanstveni status eksperimenta u suvremenoj psihologiji.
 • Revija za psihologiju 5 (1-2), Zagreb.
0.
 • GILLI, A. (1990),
 • Kako se istražuje.
 • Školska knjiga, Zagreb.
0.
 • HALMI, A. (2005),
 • Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima
 • Naklada Slap, Jastrebarsko.
0.
 • IBIŠEVIĆ, M. (1973),
 • Problem evaluacije metoda i kriterija u psihologiji u radovima časopisa "Occupational Psychology".
 • Revija za psihologiju 3 (1-2), Zagreb.
0.
 • JACKSON, C. (2000),
 • Psihologijsko testiranje
 • Naklada Slap, Jastrebarsko.
Pet, 07. 08. 2020 13:56