Sekcija za kliničku psihologiju - poziv na sastanak 29.11.2019.

Poštovane kolegice i kolege,

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na sastanak Sekcije za kliničku psihologiju koji će se održati u petak, 29.11.2019. s početkom u 14:00 sati
u
predavaoni Klinike za neurokirurgiju pri KBC Zagreb, Kišpatićeva ulica 12, 10 000 Zagreb.

(Naputak za dolazak do predavaone: Uđite u Glavnu zgradu Klinike za neurokirurgiju, uputite se lijevo hodnikom do kraja i pozvonite na info desk Klinike za neurokirurgiju i zamolite sestru da vas uputi do predavaone; predavaona se nalazi na 1. katu, točno iznad tog info deska, odnosno u dijelu gdje su apartmani Klinike za neurokirurgiju u istočnom dijelu zgrade).

Stručna tema sastanka jest „Nalaz neuropsihologijske obrade“, a predavanje će održati mr. sci. Valerija Hauptfeld, klinička psihologinja.

Prisustvovanje predavanju će se bodovati psiholozima/psihologinjama te kliničkim psiholozima/psihologinjama koji/e su ostvarili redovito godišnje članstvo u HPD- u za stručno usavršavanje, a prema propisima Hrvatske psihološke komore.

Poziv možete proslijediti i ostalim zainteresiranim članovima HPD-a.

Pročelnica Sekcija:
mr. spec. Iva Žegura, klin. psih., prof.
Više...

Sekcija za kliničku psihologju - poziv na sastanak s predavanjem - 25.10.18.

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na sastanak Sekcije za kliničku psihologiju koji će se održati

u četvrtak, 25.10.2018. u 14:00 h

u Edukacijskom centru (Velika dvorana, 2. dio)
Klinike za psihijatriju Vrapče (Bolnička 32, 10 090 Zagreb)

Dnevni red:

1. „Širenje znanja u Europi; Poremećaji ličnosti“

Predavačica: univ. mr. Fani Bašić, spec. klin. psih. (trajanje predavanja 45 min.) iz Privatne psihološke prakse „Fons“

Sažetak: „Poremećaji ličnosti kao grupa imaju visoku razinu prevalencije i nose visoki ekonomski teret za društvo. Oni su među najčešćim, ako ne i najčešća grupa poremećaja tretirana od strane psihijatara. Rana detekcija, adekvtana dijagnostika, rana intervencija i učinkovit tretman poremećaja ličnosti su ozbiljni zahtijevi za svaki sustav zdravstvene skrbi. Unatoč tome što je znanje o učinkovitim tretmanima u posljednje vrijeme znatno poraslo ono vrlo teško i rijetko dolazi do oboljelih osoba. Značajna je razlika između onog što oboljeli trebaju i onog što im je ponuđeno. Kako bi stečeno znanje došlo do onih kojima je najpotrebnije, Europsko udruženje za proučavanje poremećaja ličnosti (European Society for the Study of Personality Disorders) upravo gradi novi savez interdisciplinarnih stručnjaka kako bi promoviralo naobrazbu u području poremećaja ličnosti, kako bi podržalo razvoj kliničke stručnosti i sistemske primjene tretmana širom Europe. Ovim putem želi se predstaviti rad udruženja, njegova uloga u međunarodnoj zajedinici, ukazati što sve ono omogućuje znanstvenicima i kliničarima u području novih spoznaja i vještina, kao i novosti u području istraživanja, intervencije i dokazanih tretamana poremećaja ličnosti.„

2. Rasprava

3. Najava aktivnosti na 26. godišnjoj konferenciji HPD-a

4. Razno

Prisustvovanje predavanju će se bodovati psiholozima/ psihologinjama te kliničkim psiholozima/ kliničkim psihologinjama koji/e su ostvarili redovito godišnje članostvo u HPD- u za stručno usavršavanje, a prema propisima Hrvatske psihološke komore.
Poziv možete proslijediti i ostalim zainteresiranim članovima HPD-a.

Pročelnica Sekcija:

mr. spec Iva Žegura, klin. psih., prof.
Više...

Sekcija za kliničku psihologiju - poziv na sastanak 20.6.18.

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na sastanak Sekcije za kliničku psihologiju koji će se održati

u srijedu, 20. lipnja 2018. u 14.00 h

u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama GOLJAK (Goljak 2, 10 000 Zagreb)

Dnevni red:
1. „Izvršne funkcije i teškoće u ponašanju kod predškolske djece s perinatalnim oštećenjem mozga“
Predavačica: dr. sc. Snježana Bilać, spec. kliničke psihologije i psihoterapeutkinja
(trajanje predavanja 45 min.)
2. Rasprava
3. Najava 26. godišnje konferencije HPD-a
4. Razno

Prisustvovanje predavanju će se bodovati psiholozima/ psihologinjama te kliničkim psiholozima/ kliničkim psihologinjama koji/e su ostvarili redovito godišnje članostvo u HPD- u za stručno usavršavanje, a prema propisima Hrvatske psihološke komore.
Poziv možete proslijediti i ostalim zainteresiranim članovima HPD-a.

Pročelnica Sekcija:

mr. spec Iva Žegura, klin. psih., prof.
Više...

Sekcija za kliničku psihologiju - poziv na sastanak 16.2.2017.

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na sastanak Sekcija za kliničku psihologiju, koji će se održati u četvrtak, 16.02.2017. u 15:30 h u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 12, 10000 Zagreb

Za sastanak je predviđen slijedeći

DNEVNI RED

1. Stručno predavanje: „Osvrt na posao psihologa u promicanju (mentalnog) zdravlja“ - dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije, Voditeljica Odjela za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, Služba za promicanje zdravlja, Referentni centar Ministarstva zdravlja za promicanje zdravlja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
2. Diskusija
3. Najava 10. Tjedna psihologije u Hrvatskoj
4. Najava 25. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Zadru
5. Razno

Prisustvovanje predavanju će se bodovati psiholozima/ psihologinjama te kliničkim psiholozima/ kliničkim psihologinjama koji/e su ostvarili redovito godišnje članostvo u HPD- u za stručno usavršavanje, a prema propisima Hrvatske psihološke komore.

Poziv možete proslijediti i ostalim zainteresiranim članovima HPD-a.

Pročelnica Sekcija:

mr. spec Iva Žegura, klin. psih.

Više...

Sekcija za kliničku psihologiju i Sekcija za psihologiju obitelji poziva na predstavljanje knjige

Poštovani/ Poštovane,

Čast nam je ispred Sekcije za kliničku psihologiju i Sekcije za obitelj brak i partnerstvo Hrvatskog psihološkog društva pozvati vas na predstavljanje sveučilišnog zbornika „Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva" kojega su uredili prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec, mr. spec. klin. psih. Josip Lopižić i prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić.

Predstavljanje zbornika „Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva" održat će se u ponedjeljak, 16.02.2015.g. u Velikoj dvorani Klinike za psihijatriju Vrapče s početkom u 13:00h i to u sklopu obilježavanja 8. Tjedna psihologije u Hrvatskoj (16.02. do 22.02.2015.; više inforfmacija o zbivanjima potražite na: http://www.psihologija.hr/tjedan-psihologije.html).

Zbornik će predstaviti urednica prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec, recenzent prof. dr. sc. Josip Obradović te nakladnik prof. dr. sc. Krunoslav Matešić.

Ovaj zbornik nastao je suradnjom stručnjaka i stručnjakinja tijekom 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa koja je tematski obuhvatila suvremene psihološke spoznaje iz područja obitelji, braka i partnerstva. Suizdavači ovoga zbornika jesu Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap.

Kao pregled sadžaja izdvajamo:
„Strukturalne promjene obitelji posljedica su mnogobrojnih čimbenika. Postojeća ekonomska kriza, nezaposlenost i osjećaj nesigurnosti u mnogim obiteljima stvaraju specifičnu bračnu i obiteljsku klimu i posljedično, specifične oblike ponašanja partnera i članova obitelji. Obitelj je složena i povezana cjelina, sustav koji se sastoji od više podsustava, koji svi zajedno čine dio šireg sustava. Niz je čimbenika koji određuju je li obitelj funkcionalna ili disfunkcionalna, je li obitelj više ili manje uspješna. Pitanja o bračnoj kvaliteti, partnerskim odnosima, emocionalnom životu obitelji, rješavanju problema u obitelji, komunikaciji u obitelji, obiteljskim ulogama, zadovoljstvu među članovima obitelji, podršci koju si članovi međusobno pružaju te kakva je autonomija članova obitelji, sve su češća. Psiholozi su stalno pozvani na njih odgovarati. Obiteljski sustav može imati zaštitnu i rizičnu ulogu u razvoju djeteta. Noviji modeli i koncepti u psihologiji proučavaju odnose roditelja i djeteta upravo u kontekstu različitih sustava koji na direktan ili indirektan način utječu na sam razvoj djeteta. Pitanja s kojima se susrećemo jesu kako biti uspješan i sretan roditelj, uloga i važnost doživljaja roditeljstva, značenje privrženosti u bliskim odnosima, tranzicija u roditeljstvo i promjene u obitelji te još mnoga druga. Zanima nas kako su obiteljski odnosi povezani s razvojem djeteta u kontekstu potpune obitelji, jednoroditeljskih obitelji, proširene obitelji, te u kontekstu istospolnih zajednica. Kao dodatne povezane teme ističu se očinstvo, majčinstvo, podrška roditeljstvu, životni ciklus obitelji, odnos adolescenata s roditeljima i vršnjacima, odnos odrasle djece i roditelja, suradnja škole i roditelja, roditelji i sport, udomiteljstvo, ali i teme kao što su rastava braka, obiteljsko nasilje, zlostavljanje u obitelji, uloga obitelji u liječenju pacijenata koji boluju od različitih bolesti, nepovoljne biološke i socijalne okolnosti razvoja djeteta te rane intervencije. Od interesa su i teme povezane s nastavnim sadržajima iz psihologije obitelji, braka i roditeljstva na studijima psihologije u Hrvatskoj, uloga psihologa kao savjetovatelja partnera i obitelji unutar vlastitih iskustvenih, institucionalnih, društvenih i zakonskih normi, kao i njegova uloga u suradnji roditelja sa školom i kroz rad u savjetovalištu, kao psihologa-psihoterapeuta, te stanje i perspektiva djelovanja obiteljskih centara u zajednici."
Više...

Sekcija za kliničku psihologiju - najava sastanka za 30.1.2015.

Poštovani/e,

Ovim vas putem pozivamo na sastanak Sekcije za kliničku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva koji će se održati u petak, 30. siječnja 2015. g. u 14.00 sati u Velikoj dvorani Klinike za psihijatriju Vrapče.

Dnevni red sastanka obuhvatiti će sljedeće točke:

Ad1) Stručno predavanje prof. dr. sc. Krunoslava Matešića pod nazivom:
„ISTRAŽIVAČKI UPITNICI I ISTRAŽIVAČKI TESTOVI NASUPROT PSIHODIJAGNOSTIČKIM SREDSTVIMA U KLINIČKOJ PSIHOLOGIJI"
Ad2) Izvještaj sa UO HPD održanog u subotu 24.01.2015.
Ad3) Plan aktivnosti Sekcije za kliničku psihologiju u 2015.
Ad4) Plan aktivnosti u 8. tjednu psihologije (16. do 22. veljače, 2015.)
Ad5) Pripreme članstva za sudjelovanje na 23. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa (04. do 07. studenog, 2015., Šibenik)
Ad6) Dogovor o organizaciji 24. godišnje konferencije hrvatskih psihologa
Ad 8) Razno

S poštovanjem,

Pročelnica Sekcije za kliničku psihologiju: mr. spec. Iva Žegura, klin. psih

Više...

Sekcija za kliničku psihologiju - najava okruglog stola Seksualna orijentacija i psihologija

Poštovani,

Ovim putem pozivamo čelništvo Hrvatske psihološke komore, pročelništvo sručnih sekcija Hrvatskog psihološkog društva, predstavnike odsjeka za psihologiju, kao i sve zainteresirane kolegice i kolege da se pridruže okruglom stolu „Seksualne orijentacije i psihologija" koji će se održati u srijedu, 19.02.2014. g. u 18:00h u Velikoj dvorani Klinike za psihijatriju Vrapče, a u sklopu obilježavanja 7. tjedna psihologije. Cilj okruglog stola jest iznjeti te raspraviti o suvremenom stavu psihologije o homoseksualnosti te dati smjernice za stručni, etični i afirmativan pristup u radu psihologa i psihologinja s homoseksualnim i biseksualnim klijenticama i klijentima.
Stručnu raspravu otvorit će pregledno predavanje Ive Žegura „Seksualne orijentacije i psihologija- spoznaje, smjernice i etički principi". Nakon toga, pročelnici i pročelnice stručnih sekcija biti će pozvani da daju svoje viđenje o implementiranju stručnih smjernica temeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama i etičkom postupanju prema homoseksualnim osobama vezano za usko područje svoga rada. Kolegice i kolege iz akademske zajednice bit će pozvani da daju svoje viđenje o implementaciji ovih smjernica i etičkih principa u sklopu preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog curriculuma na studijima psihologije.
Radujemo se vašem dolasku.

S poštovanjem,

mr. spec. Iva Žegura, klin. spec.
Pročelnica Sekcije za kliničku psihologiju- HPD
Dopročelnica Sekcije za psihologiju seksualnosti i psihologiju roda- HPD

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Ned, 07. 03. 2021 06:52