Sekcije za kliničku i zdravstvenu psihologiju - poziv na sastanak

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na sastanak Sekcija za kliničku i zdravstvenu psihologiju, koji će se održati u

petak, 18. listopada, 2013. godine u 14 sati,

u Velikoj dvorani Klinike za psihijatriju Vrapče

Za sastanak je predviđen slijedeći

DNEVNI RED

1. Stručno predavanje Latinka Basara „Psihološke intervencije kod pulmoloških bolesnika".

2. Najava programa 21. godišnje konferencije hrvatskih psihologa te prijedloga kolegice dr. sc. Marine Grubić, kliničke psihologinje za nagradu Fiat psychologia: Marko Marulić

3. Planiranje tema stručnih predavanja koja će se održati na redovitim sastancima Sekcija za kliničku i zdravstvenu psihologiju tijekom 2014.

4. Razno

Prisustvovanje predavanju će se bodovati psiholozima i psihologinjama- članovima HPD-a za stručno usavršavanje, prema propisima Hrvatske psihološke komore.

Poziv možete proslijediti i ostalim zainteresiranim članovima i članicama HPD-a koji su uredno podmirili svoje članske obaveze prema Hrvatskom psihološkom društvu.

Pročelnica Sekcija:

Iva Žegura, mr. spec.

natrag na vrh ▲
Sri, 14. 04. 2021 15:22